NaprawmyTo!

Inspiracją serwisu naprawmyto.pl był brytyjski portal FixMyStreet. Portale te umożliwiają zgłoszenie usterki, którą wypatrzyliśmy gdzieś na osiedlu, placu zabaw, potrzebę wyregulowania sygnalizacji świetlnej, naprawienia niedziałającej latarni czy likwidacji nielegalnego wysypiska. Projekt od 2012 roku realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Kluczem do dobrego funkcjonowania serwisu jest system informatyczny, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej Fundacji. Zbudowano go tak, aby informacja od mieszkańca szybko dotarła na biurko odpowiednich biur i wydziałów Urzędu Miasta, MZD, Straży Miejskiej. Dzięki Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w pilotażowy program NaprawmyTo.pl zaangażowało się ponad 400 mieszkańców Torunia, którzy na bieżąco zgłaszali wszelkie usterki w miejskiej infrastrukturze. Dzięki serwisowi udało się usunąć około 600 zgłoszonych usterek.

Poza grodem Kopernika serwis funkcjonował w 30 innych miastach naszego kraju. Zapraszamy na stronę projektu: www.naprawmyto.pl.

Przedsięwzięcie sfinansowała Fundacja im. Stefana Batorego.

Razem o łupkach

W 2013 roku Pracownia zrealizowała pilotaż programu dialogowego „Razem o Łupkach” w gminie Mikołajki Pomorskie. Podstawowym elementem zaproponowanego przez nas procesu dialogowego były Lokalne Komitety Dialogu, oparte na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „komórek planowania”. Ten mechanizm dialogowy wykorzystaliśmy już we wcześniejszych naszych projektach, takich jak Partycypator Toruński, Restart czy Strefa Cukru. W czasie trwania projektu odbywały się spotkania, na których mieszkańcy gminy mieli okazję otrzymać odpowiedzi na pytania związane z obawami, jakie wywołuje wydobycie węglowodorów.

Działania zakończyły się podpisaniem pierwszej w Polsce łupkowej umowy społecznej pomiędzy mieszkańcami, Wójtem Gminy a koncesjonariuszem — Eni Polska Sp. z o.o.. W spotkaniu podsumowującym projekt wziął udział między innymi Piotr Woźniak, Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju.

Program „Razem o Łupkach” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu pilotażowego była możliwa dzięki wsparciu Fundacji im Stefana Batorego.

 

Aktualności projektu

Łupkowa Umowa Społeczna Podpisana

W gminie Mikołajki Pomorskie w województwie pomorskim, zakończył się pierwszy proces dialogowy w sprawie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Rezultatem kilku miesięcy rozmów jest umowa społeczna pomiędzy mieszkańcami, Wójtem Gminy a koncesjonariuszem – Eni Polska Sp. z o.o. otwórz Umowę Społeczną w nowym oknie Umowa została wypracowana przez Lokalny Komitet Dialogu (LKD). LKD składał […]

Czytaj dalej

Kończy się pilotaż projektu Razem o Łupkach

W gminie Mikołajki Pomorskie zakończyły się spotkania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) ds. poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. LKD składał się z przedstawicieli mieszkańców i firmy ENI Polska sp z o.o., która posiada koncesję na poszukiwanie gazu na tym terenie. W spotkaniach uczestniczył także Wójt Gminy i powołany w gminie pełnomocnik ds. dialogu. Zobacz skład Lokalnego […]

Czytaj dalej

Trwają spotkania LKD

W gminie Mikołajki Pomorskie trwają spotkania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. LKD składa się z przedstawicieli mieszkańców i firmy ENI Polska sp z o.o. która posiada koncesję  na poszukiwanie gazu na tym terenie. W spotkaniach uczestniczy także Wójt Gminy i powołany specjalnie na potrzeby tego procesu pełnomocnik ds. dialogu. Zobacz […]

Czytaj dalej

Razem o Łupkach - raport z badania społecznego

. Działania podjęte w gminie Mikołajki Pomorskie, których wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, stanowią pierwszy etap projektu “Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, realizowanego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, a finansowanego przez Fundację im. S. Batorego. Dokument stanowi podstawę prac dla Lokalnego Komitetu Dialogu, którego spotkania obecnie trwają. Prace […]

Czytaj dalej
razem o łupkach

Dialog o gazie łupkowym - skład Lokalnego Komitetu Dialogu

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju prowadzi projekt: „Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, będącego elementem regionalnego programu dialogowego „Razem o Łupkach”. Prezentujemy skład Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) ws. poszukiwania gazu z łupków w gminie Mikołajki Pomorskie. Działania odbywają się w ramach projektu Razem o Łupkach. LKD to najważniejsza część procesu […]

Czytaj dalej
razem o łupkach

Razem o Łupkach - Dialog o gazie z łupków

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła realizację projektu “Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, będącego elementem regionalnego programu dialogowego „Razem o Łupkach”. To kolejny projekt partycypacyjny, wspierający samorządy i lokalne społeczności we wspólnym podejmowaniu strategicznych decyzji. Tym razem temat jest bardzo gorący, ponieważ dotyczy kontrowersyjnych inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego. Celem […]

Czytaj dalej

Strefa Cukru

Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego w 2012 roku przeprowadziliśmy projekt Strefa Cukru w Pruszczu Gdańskim, dotyczący włączenia lokalnej społeczności i władz w dyskusję o zagospodarowaniu 20 hektarów terenu, na którym przez 124 lata działała cukrownia.

Projekt rozpoczęliśmy od ankiet, sondaży i wywiadów z mieszkańcami. Wszystkich zainteresowanych tematem cukrowni zaprosiliśmy na debatę. Nad przygotowanie rekomendacji do planu zagospodarowania terenu pracowała Grupa Koncepcyjna, tworzona przez mieszkańców, radnych, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Projekt w Pruszczu Gdańskim utwierdził nas w przekonaniu, że każdy proces partycypacyjny jest wyjątkowy, że rządzą nim reguły, które odkryć można jedynie dzięki cierpliwości i dokładnemu rozeznaniu sytuacji, nastrojów i lokalnych obyczajów. Zapraszamy na stronę projektu: strefacukru.pl.

Projekt sfinansowała Fundacja im. Stefana Batorego.
 

Do pobrania

Partycypator Toruński

Partycypator Toruński polegał na stworzeniu mechanizmu konsultacji społecznych, które dotyczyły przestrzeni publicznej. Proces angażował użytkowników przestrzeni, mieszkańców osiedla Na Skarpie, którzy czynnie brali udział w planowaniu lasku na Skarpie. Partycypator opierał się na diagnozie przestrzeni i badaniach społecznych, debatach publicznych oraz Grupie Reprezentatywnej.

Metoda Partycypatora jest stosowana przez nas między innymi w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos masz wybór, uczestnicy MGMW testowali skróconą wersję tego projektu w ramach zadania „Wspólna Przestrzeń”. Metodologię tę wykorzystaliśmy także między innymi w projektach Strefa Cukru i Razem o łupkach.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy ze znakomitym specjalistą Wojtkiem Kłosowskim. Projekt finansowała Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Wyniki pracy mieszkańców

Restart

Toruńskie Stare Miasto wpisane jest na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, pomimo tego centrum Torunia boryka się z wieloma problemami: upadkiem handlu, ubożeniem przestrzeni i pogłębiającym się wykluczeniem społecznym mieszkańców. Na zaproszenie Fundacji Stare Miasto przygotowaliśmy metodologię projektu Restart i podjęliśmy się jego koordynacji.

Analiza przestrzeni, przeprowadzona przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, pozwoliła dokładnie określić sposób jej użytkowania, wyznaczyć obszary wymagające interwencji i zdiagnozować potrzeby mieszkańców. Dzięki pionierskiemu procesowi przez nas opracowanemu, zdołaliśmy również zaplanować kierunki rozwoju Starego Miasta. Podzielono je na osiem grup i opisano w raporcie końcowym

Restart był przedsięwzięciem prekursorskim, do budowy kompleksowego programu ożywienia Starego Miasta zaprosiliśmy mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. Nad programem pracowało społecznie ponad 130 osób. Projekt rozpoczął się w 2011 roku, w maju 2012 roku opublikowaliśmy program rewitalizacji dzielnicy. Zapraszamy na stronę projektu: restart.org.pl.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy ze znakomitymi specjalistami Wojtkiem Kłosowskim i Andreasem Billertem. Przedsięwzięcie sfinansowała Fundacja im. Stefana Batorego.

Dokumenty do pobrania

Przepis na ulicę

Ulice to przestrzeń publiczna. Jej użytkownicy mają prawo decydować, jakie powinna pełnić funkcje, jak wyglądać.

Projekt Przepis na Ulicę pokazuje, w jaki sposób konsultować projekty drogowe
z użytkownikami ulic, a także zachęca mieszkańców Torunia i całego województwa kujawsko-pomorskiego do działań zmieniających ulice, którymi codziennie się poruszają. W ramach projektu, wraz z toruńskim Miejskim Zarządem Dróg, przeprowadziliśmy dwa procesy konsultacji ulic w Toruniu: na ulicy Polnej i Starej Drodze. Procesom tym towarzyszyła kampania informacyjna, bilbordy, spoty radiowe, artykuły w prasie miały zachęcić mieszkańców do aktywnego planowania ulic w swoich miastach.

Podsumowaniem działań podjętych w ramach projektu jest podręcznik pokazujący, jak włączać się w planowanie ulic. Publikacja jest także zbiorem dobrych przykładów planowania ulic oraz instrukcją, jak wykorzystać istniejące instrumenty partycypacyjne (inicjatywę uchwałodawczą, budżet obywatelski, regulamin konsultacji) do wpływania na ulice w swoim najbliższym otoczeniu.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Więcej informacji w serwisie internetowym projektu: przepisnaulice.pzr.org.pl.

Obejrzyj spot promocyjny

 

Aktualności projektu

1% dla lepszego, bardziej zielonego miasta

W tym roku po raz drugi prosimy o przekazanie nam 1%. Postanowiliśmy przeznaczyć go na edukacyjne działania związane z zielenią w miastach oraz na sadzenie drzew. Dziękujemy za przekazanie nam 1% w ubiegłym roku. Postanowiliśmy przeznaczyć go na dodruk „Przepisu na ulicę” oraz raportu „Toruń przyjazny seniorom”, które bezpłatnie przekazujemy zainteresowanym samorządom i organizacjom pozarządowym. […]

Czytaj dalej

Podręcznik „Przepis na ulicę” — nowe podejście do zarządzania drogami

„Przepis na ulicę” powstał na podstawie naszych doświadczeń i obserwacji. Proponujemy nowe podejście do zarządzania drogami. Adresatem „Przepisu na ulicę” są przede wszystkim miasta. Chcielibyśmy, aby prezentowany podręcznik stał się inspiracją dla ich mieszkańców i zarządców dróg do wspólnego planowania dobrych ulic. Jednak mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi mają takie samo prawo do dobrze zaprojektowanej ulicy, […]

Czytaj dalej

Paweł Kołacz: Budowanie parkingów nie jest zadaniem gminy!

Bazując na doświadczeniu krajów zachodniej Europy muszę zmartwić kierowców: lepiej nie będzie — mówi w wywiadzie z Andrzejem Padniewskim dla „Dzień Dobry Polkowice” Paweł Kołacz, ekspert ds. partycypacji i kształtowania przestrzeni publicznej. Śledziłeś publikacje dotyczące polkowickiego sporu o budowę parkingu kosztem skweru. Czy dla Ciebie tego typu konflikt społeczny to chleb powszedni, czy jednak coś […]

Czytaj dalej

Stara Droga - ulica przyjazna i bezpieczna dla pieszych

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ulicy Stara Droga na osiedlu Rudak prowadzone w ramach projektu Przepis na ulicę. Prawie wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców ulicy zostały uwzględnione przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i wprowadzone do finalnego projektu. Projekt przebudowy przygotowano dla całego odcinka Starej Drogi pomiędzy ulicą Podgórską a Strzałową.

Czytaj dalej

Jedziemy na OFIP

Już za niecały miesiąc, w Warszawie, odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych. To największe w Polsce spotkanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską. Forum będzie okazją do podsumowania 25 lat działalności organizacji pozarządowych oraz dyskusji o przyszłości trzeciego sektora. W ramach OFIP-u odbędą się trzy wydarzenia: Tydzień Obywatelski (8-13 września 2014 roku), Piknik Inicjatyw Obywatelskich […]

Czytaj dalej

Przepis na ulicę – pierwszy sukces konsultacji na Starej Drodze

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zdecydował, że ulica Stara Droga zostanie wyremontowana na całym odcinku, na którym znajdują się budynki mieszkalne. To niewątpliwie pierwszy sukces konsultacji społecznych prowadzonych w sprawie przebudowy ulicy.

Czytaj dalej

Przepis na ulicę zmienia Toruń

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu i mieszkańcami ulicy Stara Droga na osiedlu Rudak pracują nad koncepcją przebudowy ulicy na odcinku od ul. Okólnej do Podgórskiej. Jesteśmy w trakcie trzeciego etapu procesu podejmowania decyzji o kształcie Starej Drogi. Przeprowadziliśmy badania opinii użytkowników ulicy i badania przestrzeni, a wyniki diagnozy zaprezentowaliśmy na otwartym […]

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że wszystkie złożone oferty na Zaprojektowanie, wykonanie i transport do biura Fundacji namiotu typu gwiazda zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Żaden z oferentów nie spełnił wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego. Oferta związana była z realizacją przez Fundację projektu pn. „Przepis na ulicę” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele […]

Czytaj dalej

Śniadanie na Trawie

Śniadanie na Trawie organizowaliśmy w latach 2008–2017. Z okazji obchodzonego na początku czerwca Dnia Ochrony Środowiska rokrocznie zamienialiśmy toruński Rynek w wielki trawnik. Na nim spotykali się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a także — coraz liczniejsi — przyjezdni z innych części Polski.

Każdego roku, od samego rana, z niecodziennej możliwości korzystały dzieci z całego Starego Miasta — turlały się po trawie, grały w piłkę, rozkładały koce. Z godziny na godzinę dołączali do nich dorośli, ćwiczyli jogę, tańczyli capoierę, spotykali się ze znajomymi. Na trawniku pojawiały się kosze pełne owoców, przekąsek. Nad nimi unosiły się bańki mydlane… Wielu zostawało tu przez cały dzień, aż do wieczornego koncertu, spędzając czas na rozmowach, słuchając muzyki, biorąc udział w warsztatach dotyczących ekologii, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dzieci spędzały czas z animatorami, uczyły się budować domki dla owadów, dowiadywały się, jak rośnie las i dlaczego trzeba dbać o pszczoły. To był niepowtarzalny dzień w Toruniu. Święto mieszkańców i wszystkich tych, którym bliskie są ideały zrównoważonego rozwoju, którzy cenią przyjazne publiczne przestrzenie — takie jak pokryty trawą toruński Rynek.

Śniadanie na Trawie było też okazją do odpowiedzialnych, bliskich naturze zakupów — wokół trawnika organizowaliśmy jarmark żywności ekologicznej, produktów naturalnych, rękodzieła, prezentując także organizacje pozarządowe oraz współorganizatorów i partnerów pikniku.

Impreza cieszyła się popularnością i sympatią, co roku około 8000 osób brało udział w pikniku. Zdjęcia ze Śniadania pojawiały się w mediach społecznościowych, fotoblogach, impreza była zapowiadana i szeroko relacjonowana przez media lokalne, ale relacje pojawiały się także w TVN 24 i Programie 1 TVP („Teleexpress”).

Obejrzyj plakaty wydarzenia

 

Aktualności projektu

W tym roku nie będzie Śniadania na Trawie

Pierwsze Śniadanie na Trawie zostało zorganizowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, CCP Toruń-Pacific (Płatki Nestle) oraz Urząd Miasta Torunia w 2008 r.

Czytaj dalej

Dziesiąte Śniadanie na Trawie: fotorelacja

W sobotę 3 czerwca 2017 roku odbyło się dziesiąte toruńskie Śniadanie na Trawie. Tym razem spotkaliśmy się na Bulwarze Filadelfijskim, aby pozytywnie manifestować potrzeby i oczekiwania mieszkanek i mieszkańców.

Czytaj dalej

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu!

W związku z wyjątkową lokalizacją tegorocznego Śniadania na Trawie bądźcie gotowi i gotowe na zmianę organizacji ruchu na Bulwarze Filadelfijskim. Od piątku (2 czerwca 2017 roku) od godziny 22.00 do niedzieli (4 czerwca 2017 roku) do godziny 6.00 odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Żeglarskiej będzie wyłączony z ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.  

Czytaj dalej

Program Śniadania na Trawie

W sobotę 3 czerwca odbędzie się dziesiąte Śniadanie na Trawie. Tym razem spotykamy się na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, aby pozytywnie manifestować potrzeby i oczekiwania mieszkanek i mieszkańców. W ten sposób domagamy się przyjaznych, atrakcyjnych i zielonych miejsc w przestrzeni publicznej, czystych i zadbanych trawników, tak aby zielone miejsca w Toruniu stały się przestrzenią rekreacji […]

Czytaj dalej

Dziesiąte Śniadanie na Trawie!

W sobotę, 3 czerwca 2017 roku zapraszamy na Śniadanie na Trawie na Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Ten ekologiczny piknik to nasza pozytywna manifestacja potrzeb i oczekiwań mieszkanek i mieszkańców. W ten sposób domagamy się nadania większego priorytetu dla zagospodarowywania przyjaznych, atrakcyjnych i zielonych miejsc w przestrzeni publicznej, domagamy się czystych i zadbanych trawników — tak […]

Czytaj dalej

Poszukujemy wykonawcy, który zorganizuje z nami Śniadanie na Trawie!

Wszystkie osoby posiadające doświadczenie z zakresu organizacji pikników oraz edukacji ekologicznej zapraszamy do składania wniosków na organizację Śniadania na Trawie 2017! Wszystkie szczegóły w załącznikach. Na formularze czekamy do 10 kwietnia 2017 roku: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Czytaj dalej

Śniadanie na Trawie: podsumowanie

Tysiące mieszkanek i mieszkańców Torunia, turystów, turystek, dzieci i psów na 1500 m2 naturalnej trawy. 10 firm, 8 organizacji pozarządowych, 2 szkoły, 2 jednostki samorządowe, 18 producentów i producentek naturalnej żywności i rękodzieła, 2 grupy capoeiry, 1 szkoła tańca, 1 grupa cyrkowa, 1 muzeum, 1 wydawnictwo, 1 rower z kawą, Lasy Państwowe, Parki Krajobrazowe, 25 […]

Czytaj dalej

Majówka na Trawie w Grudziądzu

Ostatni weekend maja mieszkańcy Grudziądza spędzili na wyłożonym naturalną trawą Rynku. Zainspirowana Śniadaniem na Trawie impreza odbyła się po raz trzeci. W piątek i sobotę, 28–29 maja 2016 roku, odbył się ekojarmark, pokazy, koncerty i warsztaty. W sobotę organizatorzy zaprosili na rodzinny piknik, któremu także towarzyszyły warsztaty. PZR wspólnie z dziećmi wytwarzał karmniki z puszek […]

Czytaj dalej

Program Śniadania na Trawie: Go Wild for Life!

Śniadanie na Trawie odbywa się w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, dlatego — jak co roku — na pikniku odbędą się pokazy, zajęcia, warsztaty związane z przyrodą (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Domkultury_Bydgoskie, Leroy Merlin), transportem (Toyota Bednarscy, Dzięgiel Sport), alternatywnymi źródłami energii (Ekoinstal), zrównoważonym korzystaniem z zasobów (IKEA). W ostatnich […]

Czytaj dalej

Masz głos, masz wybór

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wspieranie współpracy mieszkańców z władzami samorządu. Do tej pory udało się to w ponad 600 samorządach, wśród mieszkańców i władz lokalnych.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego, od 2012 roku jesteśmy w elitarnej grupie organizacji zaproszonych do koordynacji programu. Mieszkańcom z kilkudziesięciu gmin z całej Polski pomogliśmy w zaplanowaniu przyjaznych przestrzeni publicznych, w Toruniu dzięki nam zmianom ulega otoczenie Szkoły Podstawowej nr 13. Nasi podopieczni wielokrotnie otrzymali nagrodę Super Samorząd — dla najskuteczniejszych uczestników akcji — której patronem jest  Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej o Masz głos, masz wybór na: www.maszglos.pl.

Zobacz spot reklamowy akcji Masz głos, masz wybór 2015

 

Aktualności projektu

Za nami spotkania regionalne akcji Masz Głos, Masz Wybór

Jesteśmy już za półmetkiem akcji Masz Głos, Masz Wybór (edycja 2015-2016), w ramach której PZR opiekuje się uczestnikami i uczestniczkami zadania Przestrzeń dla ludzi. W trakcie akcji działacze i działaczki z różnych części Polski otrzymują od nas wsparcie w realizacji podejmowanych inicjatyw, które mają poprawić przestrzeń publiczną wokół nich, sprawić, żeby była bardziej przyjazna dla […]

Czytaj dalej

PZR zaprasza na spotkania regionalne akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w Szczecinie i Gdyni

Zmieniasz lub chcesz zmieniać na lepsze swoje otoczenie? Warto uczyć się i rozwijać, by robić to bardziej skutecznie. Już teraz zapisz się na spotkanie regionalne akcji „Masz Głos, Masz Wybór” 15 marca w Szczecinie i 19 marca w Gdyni — poznaj innych działaczy i działaczki oraz weź udział w warsztatach, które poprowadzi Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Zaproszeni […]

Czytaj dalej

Zmieniaj swoje otoczenie z akcją Masz Głos, Masz Wybór! Zapraszamy na spotkania regionalne

Naprawdę tam, gdzie mieszkasz nie ma nic, co chciałbyś lub chciałabyś zmienić? Nie ma też nic, co mogłoby zostać wprowadzone? Nic tylko pozazdrościć! Jednak jeśli masz pomysł na coś, dzięki czemu twoje otoczenie mogłoby być lepsze, dołącz do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Poznaj ją bliżej na spotkaniu regionalnym w Toruniu – 29 września (wtorek) […]

Czytaj dalej

PZR w koalicji na rzecz demokratyzacji samorządu

Więcej samorządu w samorządzie! Potrzebujemy zmiany relacji między obywatelami a radnymi i wójtami, burmistrzami i prezydentami miast! Koalicja środowisk obywatelskich i ekspertów, której członkiem jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ogłasza postulaty, służące większej demokratyzacji samorządów. Postulaty poparło już ponad 160 organizacji. Inicjatorem powołania koalicji była Fundacja Batorego – program Masz Głos, Masz Wybór. 27 maja obchodzić będziemy […]

Czytaj dalej

Bądź supersamorządny! Bądź supersamorządna!

„Tam, gdzie mieszkasz, na pewno dużo można poprawić i zmienić na lepsze. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór pomożemy Ci zrealizować pomysły na zmiany w Twojej miejscowości” Fundacja Batorego rozpoczęła nabór do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Akcja angażuje mieszkańców oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami i sympatiami politycznymi. […]

Czytaj dalej

Nagrody Super Samorząd 2014 wręczone

27 lutego 2015 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego, wręczono nagrody Super Samorząd 2014, przyznane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację Batorego. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czytaj dalej

Nominacje do Nagrody Super Samorząd 2014

Znamy nominacje do Nagrody Super Samorząd 20143 przyznawanej w programu Masz Głos, Masz Wybór, którą organizuje Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacją Szkoła Liderów, Siecią Obywatelską – Watchdog Polska Stowarzyszenie 61, które prowadzi portal MamPrawoWiedziec.pl. Patronat nad tą nagrodą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj dalej

Jak wziąć udział w wyborach bez meldunku w Toruniu

Mieszkańcy Torunia, którzy pracują, uczą się lub prowadzą firmę, ale nie posiadają zameldowania w naszym mieście, mogą wybierać prezydenta/kę oraz radnych/e 16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych. Wystarczy wpisać się do stałego rejestru wyborców w Toruniu.

Czytaj dalej

Przyjazna przestrzeń w Lublinie z udziałem Partycypatora Toruńskiego

Ja jestem wyznawcą poglądu, że miasto jest dla ludzi, a nie dla centrów handlowych, parkingów samochodowych, i myślenia tylko o tym, żeby zrobić nowe lotnisko, czy stację kolejową. Ja wiem, że ludzie też z tego korzystają, oczywiście infrastruktura też jest ważna, ale życie toczy się w mieście, a nie w węzłach komunikacyjnych – mówi Tymoteusz […]

Czytaj dalej

Partycpator Toruński – dobrą praktyką planowania przestrzeni

Niezmiernie cieszymy się, że Partycypator Toruński, narzędzie do angażowania mieszkańców w planowanie przestrzeni publicznej znalazł się na liście dobrych praktyk w publikacji „Partycypacja społeczna w Polsce” Fundacji GAP.

Czytaj dalej

Jedziemy na OFIP

Już za niecały miesiąc, w Warszawie, odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych. To największe w Polsce spotkanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską. Forum będzie okazją do podsumowania 25 lat działalności organizacji pozarządowych oraz dyskusji o przyszłości trzeciego sektora. W ramach OFIP-u odbędą się trzy wydarzenia: Tydzień Obywatelski (8-13 września 2014 roku), Piknik Inicjatyw Obywatelskich […]

Czytaj dalej

Masz Głos, Masz… świadomy Wybór!

Trwa nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór (MGMW). Dołącz do akcji i przygotuj swoją gminę do wyborów samorządowych! PZR w Masz Głosie jest od 2012 r. W tegorocznej edycji poprowadzimy kilkanaście organizacji w ramach zadania Nasza gmina, nasza sprawa. Do akcji zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy – […]

Czytaj dalej
Translate »