Porto Alegre w Dąbrowie Górniczej

3 i 4 marca 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Na spotkanie przyjechało ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miejskich z miast członkowskich Związku — delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego ZMP i obserwatorów. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu i rządu.

W ramach zjazdu zorganizowano Kawiarenkę Obywatelską, w której, prócz nas, wzięły udział Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Rozwiązań Systemowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Głównym tematem rozmów w kawiarence były sposoby na aktywizację mieszkańców. My prezentowaliśmy publikację podsumowującą projekt „Przepis na Ulicę”, rozmawialiśmy o rewitalizacji, a przede wszystkim prezentowaliśmy Porto Alegre — system do zarządzania budżetem obywatelskim. Jest to informatyczna platforma, która powstała na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń oraz dobrych praktykach polskich miast.

Więcej na jej temat można przeczytać w naszym poprzednim artykule „Porto Alegre — więcej niż głosowanie” oraz pod poniższymi adresami:

 

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl