Projekt „Przestrzeń dla Partycypacji 2” trwa w najlepsze

Podróżujemy w różne zakątki Polski, gdzie wspieramy projekty konsultacyjne dokumentów planistycznych. Gminy prowadzą dyskusję od samego początku procesów, co pozwala na poruszenie i omówienie różnorodnych tematów związanych z planowaniem przestrzeni w gminach, rozpoznanie pomysłów i potrzeb z tym związanych.

W niektórych gminach (m. in. Chełmno, Bydgoszcz, Wołomin, Kielce) konsultacje dopiero ruszają, a w kilku wkraczamy w drugą fazę projektu, gdzie będziemy przyglądać się, jak gminy radzą sobie w realizacji konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Jedną z gmin, która rozpoczyna konsultacje Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni jest Rawicz. W ramach procesu, odbywającego się pod hasłem Stare Miasto (Od)Nowa.

8 września w parku przy Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego.

Głównym tematem dyskusji były kierunki zagospodarowania najważniejszych przestrzeni w centrum miasta placu targowego, niezagospodarowanych oficyn, bunkra i Placu Wolności. Na temat przyszłości rawickiej starów dyskutowało kilkudziesięciu uczestników, w tym aktywna grupa seniorów. Wraz z upływem czasu, przy stolikach pojawiały się coraz odważniejsze pomysły: ogród na dachu jednej z rynkowych kamienic, jako odpowiedź na letnie upały, adaptacja bunkra na „klub niedźwiedzia” (który jest symbolem miasta), czy infrastruktura rowerowa dla emerytów.

Rozmowa o pl. Wolności zaowocowała powstaniem roboczej mini-strategii dla tego miejsca. Zaproponowano, aby ten drugi co do ważności plac miejski, w odróżnieniu od rynku, stanowił miejsce spokojnego wypoczynku, miał kameralną atmosferę miejskiego zieleńca, gdzie dobrze czuliby się starsi mieszkańcy, ale też dochodziłoby do spotkań pokoleniowych (w czym pomagałyby odpowiednio dobrane meble miejskie). Wszystkie pomysły zostały podsumowane przez moderatorów poszczególnych dyskusji stolikowych i będą analizowane podczas sporządzania planu miejscowego

Więcej na temat konsultacji w Rawiczu: http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa.

W drugiej połowie września rozpocznie się kolejny, ostatni w tej edycji, nabór gmin. Tym razem rozpoczniemy współpracę tylko z pięcioma gminami. Więcej szczegółów wkrótce.

 

Obejrzyj fotorelację

 fot. Michał Ciesielski