Przestrzeń dla partycypacji 2

22 samorządy z całej Polski mogą otrzymać granty oraz wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Nabór gmin do projektu Przestrzeń dla partycypacji 2 rusza 28 stycznia, potrwa do 28 lutego.

O wsparcie mogą się ubiegać gminy, które zamierzają opracować lub zmienić istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studium.

Celem projektu jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.

Wybrane samorządy będą mogły liczyć na:

  • wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie technik konsultacyjnych, udostępnienie broszury edukacyjnej nt. planowania przestrzennego),
  • szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  • granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł oraz
  • możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Zgłoś się! Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

 

Weź udział w spotkaniu informacyjnym

  • 4 lutego (pon.) w godz. 10.30–15.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku Miast Polskich przy ul. Roboczej 42,
  • 12 lutego (wt.) w godz. 10.30–15.30 w Mrągowie, w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kopernika 2C,
  • 14 lutego (czw.) w godz. 10.30–15.30 w Kielcach, w Instytucie Dizajnu przy ul. Zamkowej 3,
  • 18 lutego (pon.) w godz. 10.30–15.30 w Warszawie, w ZODIAKU. Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.