PZR inspiruje innych działaczy i aktywistów

5 marca, na zaproszenie Fundacji Batorego, wzięliśmy udział w spotkaniu odbywającym się w ramach warsztatów, których celem była wymiana doświadczeń z realizacji projektów wpieranych w ramach programu Obywatele dla Demokracji.


Pracownię reprezentował Paweł Kołacz. Opowiedział zgromadzonym słuchaczom o tym, jak zmieniliśmy Toruń i jakie są nasze doświadczenia ze współpracy z władzami i mieszkańcami oraz z jakim przeciwnościami zmierzyliśmy się w trakcie rozwiązywania problemów ważnych dla lokalnych społeczności.