Na europejskim forum NGO w Bukareszcie

Na zaproszenie Fundacji Batorego oraz organizacji Civil Society Development Foundation z Rumunii jedziemy na forum organizacji pozarządowych zajmujących się budowaniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czujemy się wyróżnieni, bo znaleźliśmy się w gronie największych i najprężniejszych organizacji pozarządowych działających w tej części Europy. Polska będzie reprezentowana przez ok. 10 organizacji m.in.: Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia, Fundacja Batorego, Kampania Przeciwko Homofobii, sieć SPLOT czy Instytut Spraw Obywatelskich.

Spotkanie w Bukareszcie będzie okazją do rozmowy o roli, przyszłości i kierunkach rozwoju sektora pozarządowego w systemie demokratycznym krajów takich, jak Polska, Rumunia czy Chorwacja. O sukcesach i trudnościach PZR w angażowaniu mieszkańców i władz do wspólnego rozwiązywania problemów opowie Joanna Suchomska.

Forum odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 r.