Razem o Łupkach – raport z badania społecznego

.

Działania podjęte w gminie Mikołajki Pomorskie, których wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, stanowią pierwszy etap projektu “Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, realizowanego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, a finansowanego przez Fundację im. S. Batorego.
Dokument stanowi podstawę prac dla Lokalnego Komitetu Dialogu, którego spotkania obecnie trwają.

Prace realizowane są w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Urzędem Gminy Mikołajki Pomorskie. Projekt “Wsparcie samorządu gminnego…” jest pilotażem programu “Razem o Łupkach”, który powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego w odpowiedzi na wyraźną potrzebę stworzenia ram dla debaty publicznej wokół inwestycji w gaz łupkowy w północnej Polsce. Głównym założeniem programu jest idea dialogu publicznego między wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi w tej kwestii. Razem o Łupkach jest programem komunikacji społecznej opartej na modelu partycypacji obywatelskiej w zakresie gazu łupkowego w województwie pomorskim. Celem programu jest zaproponowanie spójnego zestawu działań komunikacyjnych, towarzyszących poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego na terenie Polski północnej oraz stworzenie stabilnego systemu komunikacji społecznej, pozwalającego na zapobieganie i sprawne rozwiązywanie konfliktów wywoływanych przez kontrowersyjne inwestycje infrastrukturalne w regionie. Projekt może być w przyszłości wykorzystywany przez władze samorządowe do prowadzenia dialogu także przy innych niż gaz łupkowy inwestycjach

Na wszystkie pytania ws. projektu w Mikołajkach informacji udzielają:
Piotr Wielgus, Koordynator projektu – tel. 601 914 211, p.wielgus@pzr.org.pl
Brygida Podlaska, Pełnomocnik wójta ds dialogu, tel. 55 640 43 57 wew.12, inwestycje@mikolajkipomorskie.pl.

Autorzy raportu: dr Piotr Stankiewicz (UMK), Joanna Suchomska (PZR).

Raport w pdf dostępny także pod tym linkiem (otwiera się w nowym oknie).