Rosną ceny energii cieplnej. Czy opłaca się wymieniać piec na ekologiczny? Stop smog.

Z rocznych raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim dochodzi do stałego lub okresowego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, czyli przydomowych kotłowni na węgiel i drewno.

Przyjęta uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie jest zakazane oraz określa standardy emisyjne, którym muszą podlegać wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki.

Wszystkie nośniki energii cieplnej — gaz, prąd, węgiel, drewno podrożały o kilkadziesiąt procent dla odbiorców indywidualnych. W najtrudniejszej sytuacji są osoby ubogie energetycznie, których nie stać na ogrzanie domów na tyle, aby czuć się w nich komfortowo. Trudno też przewidywać, jak będą kształtowały się ceny, nie tylko w kolejnych latach, ale nawet miesiącach. Już teraz można zaobserwować mniejsze zainteresowanie wymianą pieców.

W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się ograniczanie zużycia energii poprzez zmniejszenie strat ciepła w budynkach. W ten sposób można obniżyć koszty ogrzewania aż do 40 procent. Aby osiągnąć takie rezultaty, należy przeprowadzić termomodernizację budynku, w tym docieplić ściany na zewnątrz (lub od wewnątrz, jeśli mamy do czynienia z budynkiem zabytkowym), wymienić stolarkę okienną i drzwiową. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ale można pozyskać na nie dofinansowanie z rządowego programu Czyste Powietrze, który jest dostępny dla właścicieli domów jednorodzinnych. Warunkiem uzyskania dofinansowanie, jest wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku, na co również można otrzymać środki z programu oraz dodatkowo z dotacji proponowanych przez Urząd Miasta Torunia czy Bydgoszczy.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdują się w trudniejszej sytuacji, ponieważ nie mogą liczyć na pomoc z programu Czyste Powietrze. Na razie mogą korzystać wyłącznie z dopłat samorządowych.

W drugiej połowie roku ma zostać uruchomiony ogólnopolski program Ciepłe Mieszkanie, adresowany wyłącznie do właścicieli mieszkań. W ramach programu możliwe będzie otrzymanie dotacji na wymianę indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na pompy ciepłe, ogrzewanie miejskie, gazowe lub elektryczne. Dodatkowa wspierana ma być wymiana okien i drzwi oraz wentylacja mechaniczna.

PZR jest obecnie zaangażowany w kilka projektów antysmogowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego. W Bydgoszczy od października 2021 prowadzimy wraz z Bydgoskim Alarmem Smogowym punkty konsultacyjno-doradcze. Nasze ekspertki ekologiczne udzielają mieszkańcom porad w kwestii wymiany ogrzewania na ekologiczne. Obecnie działalność punktów jest zawieszona, wznowią działalność od 15 lutego. Reallizujemy także Bydgoski Włącznik Antysmogowy, którego celem jest angażowanie mieszkańców Bydgoszczy i regionu w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

W ramach działań regionalnych Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego od 14 do 28 stycznia gościliśmy w Toruniu sztuczne, oddychające płuca od Polskiego Alarmu Smogowego. To element ogólnopolskiej akcji „Zobacz czym oddychasz. Zmień to!” Płuca przyjechały na zaproszenie Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Urzędu Miasta Torunia, we współpracy z Toruńskim Alarmem Smogowym i Bydgoskim Alarmem Smogowym.

Celem akcji „Zobacz czym oddychasz” było pokazanie mieszkańcom, jakim powietrzem oddychają w sezonie grzewczym i zachęta do wymiany starych bezklasowych pieców. Dzięki wietrznej pogodzie i dużej liczbie dni z opadami deszczu i śniegu, płuca uniknęły zatrucia smogiem, a ich kolor zmienił się na szary. Podczas dwutygodniowego pobytu płuc w Toruniu, odnotowano zaledwie dwa dni z przekroczeniami norm jakości powietrza.

Zdjęcia „toruńskich” płuc


Bydgoski Włącznik Antysmogowy to projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”, finansowanego z Funduszy EOG i realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

 

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl