Szkolimy samorządowców z planowania przestrzennego

7 lutego 2015 r. Paulina Brokos z PZR przeprowadziła w Warszawie warsztaty z absolwentami programu Liderzy PAFW, prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów.

Warsztaty dotyczyły planowania przestrzennego w Polsce. Skoncentrowaliśmy się na dwóch podstawowych dokumentach planistycznych: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie warsztatów poznawaliśmy zasady tworzenia planów miejscowych, sposoby ich zapisu i czytania części graficznej oraz etapy działania (określone w ustawie), w których władze lokalne muszą i mają szansę zaangażować mieszkańców do współtworzenia tych dokumentów. Mówiliśmy również o włączaniu lokalnej społeczności w procesy tworzenia przestrzeni, rozpatrywaliśmy dobre i złe przykłady z własnych “podwórek”.

Szkolenie było bardzo inspirującym polem wymiany wiedzy oraz doświadczeń, pokazującym jak wielu samorządowców chce dobrze i mądrze planować przestrzeni w swoich gmin. Prezentacja z warsztatów dostępna TUTAJ.