Sztuczne płuca na placu Rapackiego — sprawdzimy, czym oddychają torunianie

Od 14 do 28 stycznia 2022 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zobacz czym oddychasz”, na placu Rapackiego stanie makieta sztucznych, oddychających płuc Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). 

Mobilne płuca przyjadą zupełnie czyste i przez dwa tygodnie będą oddychać toruńskim powietrzem. Dzięki temu mieszkanki i mieszkańcy Torunia będą mogli się przekonać, jakim powietrzem oddychają na co dzień.

Mobilne płuca do Torunia zaprosiliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Torunia, dzięki współpracy z Toruńskim Alarmem Smogowym i Bydgoskim Alarmem Smogowym. To jedno z działań w ramach Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego, projektu realizowanego przez PZR, BAS i Urząd Miasta Bydgoszczy, sfinansowanego ze środków programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”.

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywizacja mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych, ale także wsparcie lokalnych inicjatyw antysmogowych w działaniach edukacyjnych. Oprócz zorganizowania przyjazdu mobilnych płuc, odbędą się warsztaty na temat prowadzenia miejscowych kampanii informacyjnych oraz debata dotyczącą rozwiązań wykorzystywanych do redukcji niskiej emisji na szczeblu lokalnym.

Problem smogu w Toruniu nasila się w okresie jesienno-zimowym. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Toruniu są bezklasowe piece na paliwa stałe. Dla pyłu zawieszonego PM10 sektor komunalno-bytowy odpowiada za 65% emisji, przemysł za 17% a transport za 10,5%. Osiedla z najwyższymi przekroczeniami średniodobowych norm jakości powietrza w Toruniu to Wrzosy, działki św. Józefa, działki PZWANN, Stawki i Podgórz. W mieście jest około 10 tysięcy źródeł ogrzewania na paliwa stałe. Problem występuje najczęściej w miejscach z liczną starą zabudową jednorodzinną, kamienicami w zasobach komunalnych, gdzie nadal dominują piece węglowe.

Zanieczyszczenia obecne w powietrzu są bardzo często niewidoczne i tym samym lekceważone. Czy śnieżnobiałe płuca zmienią kolor po dwutygodniowym pobycie w Toruniu? Wynikami eksperymentu podzielimy się pod koniec stycznia.


Bydgoski Włącznik Antysmogowy to projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”, finansowanego z Funduszy EOG i realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

 

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl