W czwartek kończą się konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Torunia

W Toruniu wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście i Stare Miasto. Przeprowadzona diagnoza miasta wykazała, że są to dzielnice zdegradowane, wymagające interwencji, różnorodnych działań, które pozwolą „przywrócić je do życia”.

W opublikowanym Gminnym Programie Rewitalizacji znalazły się różnorodne projekty, zarówno inwestycyjne (remonty wskazanych budynków), jak i projekty “miękkie”: warsztaty, spotkania itp. Projekty te będą realizowane do 2023 r.

W związku z tym, że jest to dokument, który będzie miał ogromny wpływ na rozwój wskazanych dzielnic, wnikliwie go przeczytaliśmy i postanowiliśmy przekazać swoje uwagi. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym formularzem:

Uwagi do Gminnego Programu Rewitalizacji zgłoszone przez PZR

 

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji kończą się w czwartek, 2 sierpnia 2018 r.