Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach.

Wśród polityków i w mediach, także tych społecznościowych, co jakiś czas wybucha dyskusja na temat tego, ilu uchodźców powinna przyjąć Polska. Rzadko słychać rozmowy na temat tego, jak chcemy ich przyjąć, w jaki sposób integrować ich ze społecznością lokalną, jak powinna wyglądać procedura nadawania statusu uchodźcy, czy uchodźcy powinni mieć prawo do pracy, a jeśli tak, to od kiedy, jak powinna wyglądać edukacja dzieci, które trafiają do polskich szkół.

W listopadzie 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego dobitnie wynika, że system integracji uchodźców w Polsce praktycznie nie istnieje.

Rola państwa po przyznaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ogranicza się do wypłacania przez rok zasiłków w ramach Indywidualnych Programów Integracji. Raport wskazuje, że jedyne sensowne działania podejmują organizacje pozarządowe z pozyskanych przez siebie środków zewnętrznych.

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” to projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wspólnie z Fundacją Emic i toruńskim biurem Polskiej Akcji Humanitarnej przeprowadzimy warsztaty i badania społeczne z uchodźcami, przedstawicielami instytucji regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi na rzecz uchodźców i liderami społecznymi. Do współpracy zaprosimy ekspertów zajmującymi się uchodźstwem. Wspólnie opracujemy Lokalny System Integracji: procedury i podstawy systemu, który pomoże sprawnie i bezpiecznie przyjąć i włączyć uchodźców w lokalne społeczności.

Równolegle pracować będziemy nad stworzeniem Szkolnego Systemu Integracji. Przeprowadzimy warsztaty w szkołach, które mają już doświadczenie z edukacją dzieci uchodźców oraz w takich, do których dopiero mogą trafić dzieci. Przygotujemy karty pracy, konspekty lekcji, materiały, które będą mogły wspomóc grono pedagogiczne w szkołach, w których uczą się dzieci uchodźców.

„Wielogłos” prowadzą ekspertki i eksperci z trzech toruńskich organizacji: Przemek Wyciechowski z Fundacji Emic, specjalista do spraw integracji uchodźców, Dominika Rypa i Łukasz Bartosik z PAH, zajmującej się pomocą humanitarną oraz Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda i Dominika Urzędowska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, posiadającej doświadczenia w procesach partycypacyjnych, konsultacjach społecznych, prowadzeniu badań społecznych.

Projekt wesprą socjologowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, między innymi dr Wojciech Goszczyński, który będzie koordynował procesy badawcze i analizy oraz Rafał Baczyński-Sielaczek, ekspert ds. uchodźców.

 Źródło fotografii: Amnesty International

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.