„Wielogłos” w Dragaczu

Stworzenie Lokalnych Systemów Integracji (LSI) cudzoziemców, w tym uchodźców, to jeden z głównych celów projektu „Wielogłos”. Po zebraniu wyników z ankiet i wywiadów Joanna Suchomska i Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzili w Dragaczu serię warsztatów, w których wzięli udział między innymi pracownicy Urzędu Gminy Dragacz.

Kiedy przygotowywaliśmy się do projektu, rozmawialiśmy z kilkoma gminami, proponując współpracę. Większość z nich nie była gotowa do wzięcia udziału w „Wielogłosie”, obawiając się podejmować trudnego tematu uchodźców czy też sądząc, że udział w projekcie spowoduje swoisty najazd migrantów.

 

Dlaczego gmina Dragacz zdecydowała się na wzięcie udziału w projekcie?

Ewa Dłużyńska, sekretarz gminy Dragacz: Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie „LSI” przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy podzielić się naszym doświadczeniem z gminami, które nie miały do tej pory kontaktu z cudzoziemcami. Na terenie gminy Dragacz od 8 lat funkcjonuje ośrodek dla uchodźców, wiele instytucji jest zaangażowanych w pomoc dla nich, a tak naprawdę nikt do tej pory nie pokusił się o zorganizowanie wspólnego spotkania, podczas którego przedstawiciel z każdej instytucji mógłby wypowiedzieć się, podzielić się wątpliwościami, wręcz oczekiwaniami względem poszczególnych instytucji. Każdy stara się wykonywać swoje działania jak najlepiej, ale współpracując z innymi można dostrzec i wypracować procedury, których do tej pory brakowało. Myślę, że projekt wypracuje wskazówki, procedury postępowania i zintegruje środowisko lokalne z cudzoziemcami. Na pewno nasz urząd będzie chciał wykorzystać wypracowane procedury.

Projekt „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” zmierza ku końcowi. Już wkrótce opublikujemy raporty z badań i partycypacyjnie wypracowane rekomendacje do Lokalnych i Szkolnych Systemów Integracji.

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.