Wiślane Inicjatywy Lokalne

W ramach projektu „Wisła wciąga”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolna Wisła, do 21 marca 2022 r. zbieramy pomysły na Wiślane Inicjatywy Lokalne (WIL). Oferujemy merytoryczne i organizacyjne wsparcie, szkolenia oraz dofinansujemy wybranych inicjatyw.

Do składania wniosków zapraszamy grupy z województwa kujawsko-pomorskiego, które chciałyby prowadzić działania powiązane z Wisłą i nie wiedzą, jak się do tego zabrać, potrzebują wsparcia albo szkolenia.

Chcesz uporządkować jakąś nadwiślańską przestrzeń, zorganizować wydarzenie, pokazać innym wiślane uroczyska, uhonorować jakieś wydarzenie historyczne, albo przygotować dokument strategiczny, który będzie początkiem większej inicjatywy — słowem… w jakikolwiek sposób uczynić Wisłę tematem Twojej lokalnej inicjatywy?

Wesprzemy przeprowadzenie minimum 10 działań związanych z Wisłą i jej otoczeniem. Rozpoczynamy nabór, do którego zapraszamy grupy nieformalne, organizacje, samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego. Każdą zgłoszoną grupę (podmiot) powinny reprezentować min. 3 osoby.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w „Wiślanej Akademii” — trzech całodziennych spotkaniach warsztatowych, które poprowadzi zespół Fundacji Wolna Wisła i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz zaproszeni eksperci — przyrodnicy, historycy, hydrolodzy, animatorzy społeczni.

 

Podczas warsztatów uczestnicy:

  • poznają inne osoby zainteresowane tematyką związaną z Wisłą,
  • spotkają ekspertów zajmujących się rzeką Wisłą, jej ekosystemem i historią;
  • poszerzą swoją wiedzę na temat skutecznego działania na rzecz społeczności lokalnej,
  • zaplanują i zrealizują swoją Wiślaną Inicjatywę Lokalną.

 

Co to jest Wiślana Inicjatywa Lokalna?

WIL to inicjatywa Waszej grupy/organizacji/samorządu związana z Wisłą: może to być wydarzenie, o którym od dawna myślicie, badania i ekspertyzy lub działania na rzecz ochrony rzeki czy też nadbrzeża. Wystarczy dobry pomysł!

Pomożemy Wam go dopracować, wesprzemy naszym doświadczeniem i ekspercką wiedzą.

Harmonogram

  1. Nabór do projektu i nadsyłanie zgłoszeń: do 21 marca 2022
  2. Ogłoszenie listy uczestników: 24 marca 2022
  3. Całodzienne warsztaty wprowadzające: 2 kwietnia 2022, stacjonarne szkolenie w Toruniu
  4. Planowanie inicjatyw lokalnych ze wsparciem zespołu projektowego „Wisła wciąga”: kwiecień 2022
  5. Warsztaty szkoleniowe nr 2 wstępnie planowane na 14 maja 2022
  6. Praca w lokalnym środowisku: realizacja Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Realizacja Inicjatywy powinna nastąpić między majem a listopadem 2022. W uzasadnionych przypadkach przewidujemy możliwość przedłużenia czasu realizacji do wiosny 2023 r.

Zgłoś się do projektu

 

Masz pytania?

  Zadzwoń! tel. 56 639 97 78, tel. 601 841 358
  Napisz! fundacja@wolnawisla.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Wolna Wisła i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl