Włocławek. Nowe Śródmieście

Po wielu tygodniach zbierania danych, badaniach prowadzonych w terenie, rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Włocławka, precyzyjnie został wytyczony obszar rewitalizacji, znajdujący się w samym sercu miasta. W obszar ten wchodzi główny deptak Śródmieścia, czyli ulica 3 Maja, a także jego okolice, ulice Żabia, Cyganka czy Tumska — często wymieniane w trakcie sondaży jako niebezpieczne i wymagające szybkiej interwencji.

5 grudnia, przy ulicy 3 Maja 9, ruszyła Kawiarenka Obywatelska „Cafe Śródmieście”. Ma służyć otwartej komunikacji między urzędnikami i wykonawcami zaangażowanymi w przygotowania do rewitalizacji a mieszkankami obszaru, aby kierunek programu okazał się skutecznym rozwiązaniem problemów nie tylko funkcjonalno-przestrzennych, ale przede wszystkim społecznych. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00–16.00. Każdego dnia w Cafe Śródmieście dyżuruje pracowniczka Urzędu Miasta Włocławka, gotowa na rozmowy o mieście przy ciepłej kawie czy herbacie. Będziemy się starać, aby na miejscu jak najczęściej był także ktoś z PZR. Wkrótce w kawiarni powstanie kącik dla dzieci.

Przed nami kolejne etapy pracy nad diagnozą. Jeszcze w grudniu rozpoczną się wywiady z osobami mieszkającymi lub pracującymi w obszarze rewitalizacji, działacza oraz reprezentantami organizacji pozarządowych z Włocławka. W styczniu rozpoczną się spotkania grup roboczych, do których zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju Włocławka. O szczegółach naboru powiadomimy na początku stycznia.

8 grudnia 2016 r., godzina 18.00

Pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne oraz prezentacja dotychczasowych wyników i raportu: Stara Remiza przy ul. Żabiej 8.