Bez lipy!

W ostatnich latach media społecznościowe regularnie informowały o prowadzonych w całej Polsce wycinkach drzew. Publikowane zdjęcia wywoływały dziesiątki komentarzy, a także, coraz częściej, konkretne działania na rzecz ochrony drzew w mieście. Nie tylko aktywistki i aktywiści, ale także zwykłe mieszkanki, mieszkańcy informowali media, organizowali petycje, zbierali podpisy. W pobliżu miejsc, gdzie planowano lub już doszło do wycinki, pojawiały się plakaty, ludzie gromadzili się na protestach. Zdarzało się, że dzięki tym przedsięwzięciom udało się zmienić decyzję inwestorów czy też władz miasta, jednak najczęściej było już za późno.

W Toruniu największy odzew wywołało wycięcie kilkudziesięciu lip na al. Jana Pawła II. Dlatego lipa stała się dla nas symbolem znikających w naszych miastach drzew.

Wspólnie z Miastem Bydgoszczą rozpoczynamy projekt „Bez lipy!”. Razem z mieszkankami i mieszkańcami miasta opracujemy bydgoskie standardy zieleni (jak powinny być zabezpieczane drzewa podczas remontów drogi, zasady dotyczące nasadzeń itp.). Planujemy także pomóc w przeprowadzeniu zielonych interwencji, zazielenić jakiś skwer lub ścianę, stworzyć społeczny ogród albo posadzić krzewy róż — wesprzemy projekty mieszkańców czy też bydgoskich przedsiębiorców. Zweryfikujemy, jak tego typu działania sprawdzają się w Bydgoszczy i czy warto je ponawiać, gdy już projekt się skończy. Powstanie także aplikacja ułatwiająca wpływ mieszkańców na zieleń miejską.

W projekcie „Bez lipy!” duże znaczenie będzie miała edukacja, zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Udostępnimy wyniki pogłębionej diagnozy, którą zaczynamy już wkrótce. W ramach grupy roboczej złożonej z mieszkańców, aktywistów, urzędników będziemy się nawzajem uczyć, jak lepiej chronić przyrodę, w jaki sposób miasto może i powinno komunikować, uzgadniać z mieszkańcami inwestycje, które mają wpływ na tereny zielone, plany dotyczące przyrody. Swoim doświadczeniem podzielą się także urzędnicy odpowiedzialni za zieleń w Oslo.

Mamy nadzieję, że „Bez lipy!” stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji, że dzięki niemu nasze miasta ponownie się zazielenią.

Projekt realizowany we współpracy z Oslo z dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

 

Fotorelacja z toruńskiego protestu #bezcieniasensu