Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

 

O nas

Misją Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (PZR) jest wspieranie samorządów w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wspólnie z władzami miasta, jego mieszkańcami i przedsiębiorcami szukamy rozwiązań tworzących przyjazne, bezpieczne i dobrze prosperujące miasto, w którym ludzie chcą żyć i pracować.

Specjalizujemy się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.

Zespół PZR tworzą ludzie, których pasją i pracą jest zmiana otaczającej nas rzeczywistości. Nasz zespół tworzą specjaliści i zarazem praktycy w zakresie zarządzania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, partycypacji obywatelskiej, ochrony środowiska, architektury, socjologii i społecznej odpowiedzialności biznesu, posiadający doświadczenia akademickie, biznesowe i społeczne.

Pracownia przeprowadziła i koordynowała ponad 80 projektów partycypacyjnych w całej Polsce, a wypracowane przez nas modele partycypacyjne mają zastosowanie w planowaniu udanych przestrzeni publicznych, opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz budowaniu programów rewitalizacji.

Dzięki nam Twoje miasto może być bardziej przyjazne dla mieszkańców i może rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób! Polubią je mieszkańcy i potencjalni inwestorzy. Chcesz wiedzieć więcej — skontaktuj się z nami!

Zrównoważony rozwój to idea, do której odwołuje się dziś administracja na wszystkich szczeblach, biznes i organizacje społeczne z całego świata. Trudno bez niej wyobrazić sobie lokalne inwestycje, międzynarodowe przedsięwzięcia i globalne planowanie przyszłości. Zrównoważony rozwój to również podstawa wszystkich działań naszej Fundacji, która powstała, aby wspierać samorządy i przedsiębiorców w realizowaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

 

Władze fundacji

Zarząd Fundacji tworzą:

  • Krzysztof Ślebioda — Prezes Zarządu
  • Joanna Suchomska — Wiceprezeska Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • dr hab. Magdalena Barwiołek
  • Agnieszka Łaszewska
  • Michał Meina

 

Logo do pobrania

Translate »