Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych.

Na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach — w Starym Fordonie, w Śródmieściu, na Miedzyniu, Osowej Górze i Okolu będą pracowały grupy antysmogowe złożone z mieszkańców tych części miasta. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.

W jednym miejscu będą to celowe działania informacyjno-edukacyjne, w innym nasadzenia zieleni na ruchliwej ulicy, gdzieś indziej montaż dodatkowych czujników jakości powietrza czy działania edukacyjne w szkołach.

W ramach projektu każda z grup otrzyma dofinansowanie wspólnie zaplanowanych działań.

Wyniki działalności osiedlowych grup zostaną wykorzystane w pracy Miejskiego Zespołu Antysmogowego, tworzonego na potrzeby projektu. Zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie działań systemowych dla innych obszarów miasta.

Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. W ramach warsztatów organizowanych ze Stowarzyszeniem „Otwarta Sieć Rzeczy” zostanie rozdanych kilkadziesiąt niskokosztowych czujników zanieczyszczenia powietrza. Zainstalować je będą mogli wszyscy bydgoszczanie, którzy wyrażą chęć włączenia się w obywatelski monitoring jakości powietrza. Rekrutacja na warsztaty czujnikowe rozpocznie się w styczniu.

Bydgoski Włącznik Antysmogowy to projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”, finansowanego z Funduszy EOG i realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

 

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl