Razem o łupkach

Zrealizowane projekty

W 2013 roku Pracownia zrealizowała pilotaż programu dialogowego „Razem o Łupkach” w gminie Mikołajki Pomorskie. Podstawowym elementem zaproponowanego przez nas procesu dialogowego były Lokalne Komitety Dialogu, oparte na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „komórek planowania”. Ten mechanizm dialogowy wykorzystaliśmy już we wcześniejszych naszych projektach, takich jak Partycypator Toruński, Restart czy Strefa Cukru. W czasie trwania projektu odbywały się spotkania, na których mieszkańcy gminy mieli okazję otrzymać odpowiedzi na pytania związane z obawami, jakie wywołuje wydobycie węglowodorów.

Działania zakończyły się podpisaniem pierwszej w Polsce łupkowej umowy społecznej pomiędzy mieszkańcami, Wójtem Gminy a koncesjonariuszem — Eni Polska Sp. z o.o.. W spotkaniu podsumowującym projekt wziął udział między innymi Piotr Woźniak, Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju.

Program „Razem o Łupkach” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu pilotażowego była możliwa dzięki wsparciu Fundacji im Stefana Batorego.

 

Aktualności projektu

Łupkowa Umowa Społeczna Podpisana

W gminie Mikołajki Pomorskie w województwie pomorskim, zakończył się pierwszy proces dialogowy w sprawie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. […]

Czytaj dalej

Kończy się pilotaż projektu Razem o Łupkach

W gminie Mikołajki Pomorskie zakończyły się spotkania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) ds. poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. LKD składał się […]

Czytaj dalej

Trwają spotkania LKD

W gminie Mikołajki Pomorskie trwają spotkania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. LKD składa się z […]

Czytaj dalej

Razem o Łupkach - raport z badania społecznego

. Działania podjęte w gminie Mikołajki Pomorskie, których wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, stanowią pierwszy etap projektu “Wsparcie samorządu gminnego […]

Czytaj dalej
razem o łupkach

Dialog o gazie łupkowym - skład Lokalnego Komitetu Dialogu

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju prowadzi projekt: „Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, będącego elementem […]

Czytaj dalej
razem o łupkach

Razem o Łupkach - Dialog o gazie z łupków

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła realizację projektu “Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, będącego […]

Czytaj dalej
Translate »