Razem o Łupkach – Dialog o gazie z łupków

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła realizację projektu “Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków”, będącego elementem regionalnego programu dialogowego „Razem o Łupkach”. To kolejny projekt partycypacyjny, wspierający samorządy i lokalne społeczności we wspólnym podejmowaniu strategicznych decyzji. Tym razem temat jest bardzo gorący, ponieważ dotyczy kontrowersyjnych inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego.

Celem projektu jest przeprowadzenie procesu dialogowego w zakresie szans i zagrożeń związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Pierwszą gminą, którą obejmujemy wsparciem, są Mikołajki Pomorskie (http://mikolajkipomorskie.pl) w województwie pomorskim, gdzie planowane są odwierty poszukiwawcze. Koncesję na poszukiwanie gazu z łupków w tym rejonie posiada Eni Polska sp. z o.o.

Podstawowym elementem zaproponowanego przez nas procesu dialogowego są Lokalne Komitety Dialogu, oparte na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „komórek planowania”. Ten mechanizm dialogowy wykorzystaliśmy już we wcześniejszych naszych projektach, takich jak Partycypator Toruński, Restart czy Strefa Cukru i z naszego doświadczenia wynika, że bardzo dobrze sprawdza się w polskich warunkach.

Głównym założeniem procesu dialogowego jest włączenie interesariuszy do wspólnego wypracowania decyzji odnośnie planowanych inwestycji. Do interesariuszy zaliczamy wszystkich bezpośrednio zainteresowanych poszukiwaniem i wydobyciem gazu na danym terenie, jak i tych, na których te przedsięwzięcia mogą oddziaływać. Sposób działania LKD oraz doświadczenie zdobyte w tym procesie pozwolą samorządom w przyszłości samodzielnie prowadzić dialog odnośnie strategicznych dla samorządów inwestycji. Na potrzeby projektu wójt Mikołajek Pomorskich powołał pełnomocnika ds. dialogu.

Spotkanie PZR z wójtem gminy Mikołajki Pomorskie

Spotkanie PZR z wójtem gminy Mikołajki Pomorskie

Działania w Mikołajkach Pomorskich składają się z kilku etapów. Rozpoczynamy od diagnozy lokalnej, której rezultatem będzie szczegółowa mapa interesariuszy oraz mapa potrzeb, obaw i interesów. W tym celu prowadzone są w gminie badanie społeczne, realizowane przez zespół kierowany przez dr. Piotra Stankiewicza z Instytutu Socjologii UMK. Wyniki badań zaprezentujemy na otwartym spotkaniu z mieszkańcami gminy, podczas którego rozpoczniemy także nabór do Lokalnego Komitetu Dialogu (spotkanie planowane jest na początek maja). LKD będzie spotykać się przez kilka następnych tygodni, aby w konsekwencji podjąć strategiczną dla gminy decyzję, czy wydobycie gazu łupkowego zostanie w gminie zaakceptowane, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Rezultatem pracy LKD ma być społeczna umowa pomiędzy reprezentantami interesariuszy lub, w przypadku niewypracowania wspólnego stanowiska, raport rozbieżności, określający strategię kolejnych działań dla wszystkich stron procesu. Wyniki pracy LKD zostaną zaprezentowane na drugim otwartym dla wszystkich mieszkańców spotkaniu.

Podsumowania poszczególnych etapów projektu, w tym raporty z badań i prac LKD, będzie można znaleźć na stronach www.razemolupkach.pl i www.pzr.org.pl.

razem o łupkach

Program “Razem o Łupkach” uruchomiony został z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Jego kolejne etapy bedą realizowane na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przez Fundację Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE. Tutaj wiecej informacji.

Projekt dialogowy w Mikolajkach Pomorskich jest finansowany ze środków Fundacji im Stefana Batorego.

Na wszystkie pytania ws projektu w Mikołajkach informacji udzielają:
Piotr Wielgus, Koordynator projektu –  tel. 601 914 211, p.wielgus@pzr.org.pl
Brygida Podlaska, Pełnomocnik wójta ds dialogu, tel. 55 640 43 57 wew.12, e-mail inwestycje@mikolajkipomorskie.pl