• Przestrzeń dla partycypacji 2

    Nabór do projektu

    Wspieramy gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Nabór gmin do projektu rusza 28 stycznia, potrwa do 28 lutego. O wsparcie mogą się ubiegać gminy, które zamierzają opracować lub zmienić istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studium.

    Dowiedz się więcej

Co jedzą na śniadanie dzieci w przedszkolach w Słupsku? Tworzymy aplikację

Dieta dzieci coraz częściej jest jednym z elementów branych pod uwagę  przy wyborze żłobka czy przedszkola. Rodzice mają świadomość, że […]

Czytaj dalej

Co zabija pieszych w Toruniu? Debata społeczna

13 marca 2019 roku w „Wejściówce” odbyła się debata społeczna organizowana przez radnych z Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim […]

Czytaj dalej

Toruń konsultuje budżet miasta

19 lutego rozpoczął się cykl spotkań Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami miasta. Równolegle ruszył I etap konsultacji społecznych w […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji 2

22 samorządy z całej Polski mogą otrzymać granty oraz wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub […]

Czytaj dalej

Przepis na plan. Narzędziownik

Plany zagospodarowania przestrzennego i zapisane w nich kierunki rozwoju poszczególnych obszarów są jednymi z najważniejszych dokumentów dla gmin. Ich opracowanie […]

Czytaj dalej

Daleka droga do poprawy jakości życia mieszkańców Torunia

Rada miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji. Toruńskie media pominęły milczeniem proces powstawania tego dokumentu. Niewielu mieszkańców rozumie, jak jest ważny, […]

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to […]

Czytaj dalej

W czwartek kończą się konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Torunia

W Toruniu wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście i Stare Miasto. Przeprowadzona diagnoza miasta wykazała, że są to dzielnice […]

Czytaj dalej
Rewitalizacja

Rewitalizacja

W najbliższych latach Polska przeznaczy na rewitalizację 25 miliardów złotych. Pomożemy w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wiemy, jak przywrócić do życia zdegradowane tereny!

Szkolenia

Szkolenia

Szkolimy radnych, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu z zakresu konsultacji społecznych, projektowania przestrzeni, budżetu partycypacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Mamy wieloletnie doświadczenie i doskonale przygotowanych moderatorów. Dialog społeczny, debaty z mieszkańcami czy partycypacyjne procesy konsultacyjne to nasza specjalizacja. Prowadzimy zarówno pojedyncze debaty, jak i złożone procesy.

Planowanie przestrzeni

Planowanie przestrzeni

W oparciu o zespół specjalistów i wieloletnie doświadczenie, poparte wieloma referencjami, oferujemy usługi w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, w tym również objętych ochroną konserwatorską.

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny

Tu mieszkam, tu zmieniam. Budżet partycypacyjny wprowadzają kolejne polskie miasta. Pomożemy stworzyć regulamin budżetu, przeprowadzić kampanię informacyjną, zorganizować spotkania z mieszkańcami.

Pracownia CSR

Pracownia CSR

Biznes społecznie odpowiedzialny. Pomagamy stworzyć strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotować raport CSR, stworzyć projekt CSR, kampanię społeczną, program współpracy z lokalnymi społecznościami.

Translate »