Centrum Kultury Fordon

CKF

CKF

Działanie polegało na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonowania kultury w Fordonie oraz przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzenie procesu konsultacji na potrzeby projektowania przyszłego działania instytucji. Część projektowa społecznego procesu projektowania CKF opierała się na pracy warsztatowej i wypracowaniu przez grupę zakresu działania CKF i modelu zarządzania instytucją oraz zebranie pierwszych pomysłów na działania, które mogłyby być realizowane.

Metody i narzędzia: desk research, wywiady grupowe, spotkania warsztatowe

Na zlecenie: Miasto Bydgoszcz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA