Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Celem projektu jest budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

Właśnie rozpoczynamy diagnozę podmiotów działających w tym obszarze. Badanie ma nam pomóc zrozumieć problemy związane z obecnym zagospodarowaniem Wisły oraz wykorzystaniem potencjału rzeki do prowadzenia własnych i wspólnych działań. Chcemy dowiedzieć się także, jaki jest poziom współpracy różnych podmiotów związanych z Wisłą i ich gotowość do rozwijania tej współpracy.

Dane te wykorzystamy do wypracowania dalszych kierunków działań wspierających oddolne inicjatywy wokół Wisły oraz budowania sieci współpracy podmiotów i instytucji.

W ramach projektu 10 lokalnych inicjatyw związanych z Wisłą otrzyma wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz materialne. Pomożemy stworzyć Kujawską Wiślaną Sieć, integrującą środowisko sympatyków najdłuższej polskiej rzeki. Ułatwi to zabieranie głosu i podejmowanie działań na rzecz Wisły w przyszłości.

Odbędą się także debaty publiczne na tematy, które okażą się najistotniejsze dla organizacji związanych z tą rzeką. Konieczne wydaje się stworzenie platformy do wspólnych działań na rzecz Wisły, pomimo różnych, często odmiennych, przekonań dotyczących pomysłów na jej zagospodarowanie.

Planujemy również wizytę studyjną w Norwegii, gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę i dziedzictwo kulturowe związane z rzeką Vefsną.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Do wypełnienia ankiety zapraszamy szczególnie:

  • organizacje działające na rzecz Wisły (ekologiczne, turystyczne, sportowe),
  • samorządy lokalne, powiatowe i regionalne, które korzystają z rzeki jako terenu rekreacji i sportu dla mieszkańców, promocji lokalnej czy po prostu dbają o ten zasób przyrodniczy,
  • instytucje naukowe i naukowców, którzy zajmują się różnymi obszarami funkcjonowania rzeki,
  • wędkarzy,
  • przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na rzece czy w jej pobliżu,
  • instytucje kultury, organizacje i podmioty oraz grupy nieformalne wykorzystujące Wisłę do działań kulturalnych czy społecznych,
  • instytucje zarządzające obszarami wody i terenami leśnymi nad Wisłą, obszarem Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły.

Wypełnij ankietę!


Liderem projektu jest Fundacja Wolna Wisła. Partnerami są Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.