Restart (2011-2012)

Partycypacyjna analiza i diagnoza przestrzeni Starego Miasta angażująca społeczność do rozmowy na temat ich problemów, potrzeb oraz kierunków rozwoju tej części Torunia. W ramach procesu powstała społeczna koncepcja rewitalizacji toruńskiej Starówki.

Restart