Bez lipy!

Zrealizowane projekty

„Bez lipy!” Projekt usprawniający zarządzanie miejską zielenią

Projekt „Bez lipy!” odpowiada na problem narastających konfliktów wokół kurczącej się miejskiej zielonej przestrzeni publicznej, jej niewystarczającej ochrony oraz braku skutecznych narzędzi pozwalających na współpracę oraz angażowanie obywateli w decydowanie o kształcie zieleni w miastach. W ramach projektu zajęliśmy się tymi problemami miejskiej zieleni w Bydgoszczy, ponad 300-tysięcznym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.

W odpowiedzi na te wyzwania zbudowaliśmy ponad 40-osobowy Zespół ds. zieleni, w którym urzędnicy i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe związane z zielenią, miastem i aktywizacją mieszkańców, mieszkańcy i mieszkanki pracowali nad narzędziami usprawniającymi bydgoski system zarządzania zielenią.

Przy wsparciu ekspertów zewnętrznych Zespół ds. zieleni wypracował projekt Bydgoskich standardów zieleni – lokalnej polityki kształtującej zieleń miejską oraz narzędzie technologiczne wspierające zarządzanie zielenią w Bydgoszczy. Aplikacja pozwala na tworzenie rozbudowanej bazy danych o drzewach, inwentaryzację zieleni, planowanie nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych oraz obliczanie wartości odtworzeniowej drzew. Dane zbierane przy użyciu aplikacji mogą być publicznie dostępne dla mieszkańców i mieszkanek.

Wewnętrzny proces pracy Zespołu ds. zieleni oparty był o podejście Community of Practice, które pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz bazowało na podzielanym zainteresowaniu i działaniach w obszarze zieleni dla poszukiwania najlepszych rozwiązań, które można wdrażać w praktyce w Bydgoszczy.

W projekcie przeprowadziliśmy także cztery zielone interwencje, fizycznie zmieniając zieloną tkankę miasta przy zaangażowaniu szerszego grona mieszkańców i mieszkanek miasta.

Wypracowanie rezultatów w sposób partycypacyjny pozwoliło uczestnikom i uczestniczkom projektu na poznanie i zrozumienie złożoności systemu zarządzania zielenią w mieście, zdobycie specjalistycznej wiedzy w obszarze zarządzania i ochrony zieleni miejskiej. Wielomiesięczna praca dała także przekonanie i wyposażyła w argumenty o ważności systemu zieleni w mieście. Nawiązane relacje współpracy oraz wypracowane pomysły na działania będą mogły służyć zieleni miejskiej w Bydgoszczy w kolejnych latach.

Partnerami projektu byli: Miasto Bydgoszcz — Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska i Miasto Oslo.

 

Rezultaty projektu

Diagnoza systemu zarządzania zielenią w Bydgoszczy — podsumowanie najważniejszych wniosków

Bydgoskie standardy zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni

 
Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany we współpracy z Oslo.

  • Okres trwania projektu: 2021-01-04 — 2023-04-30
  • Kwota dofinansowania: 77 656,00 EUR

Aktualności projektu

Bez lipy! Mamy społeczny projekt Bydgoskich Standardów Zieleni

25 kwietnia 2023 r. w Młynach Rothera podsumowaliśmy 2 lata pracy nad Bydgoskimi Standardami Zieleni oraz inne rezultaty działań, które […]

Czytaj dalej

Zielona interwencja na Kapuściskach

W ramach projektu „Bez lipy!” przeprowadzilśmy zielone interwencje, czyli wprowadzenie zieleni tam, gdzie — zdaniem bydgoszczanek i bydgoszczan — jej […]

Czytaj dalej

„Bez lipy!” na finiszu

Projekt projektu „Bez lipy!” trwa już ponad rok. Powoli zmierza ku finiszowi. Trwają ostatnie prace nad spisaniem standardów zieleni, wkrótce […]

Czytaj dalej

Bez lipy! Wizyta w partnerskim Oslo

W ramach projektu „Bez lipy!” odwiedziliśmy naszego Partnera — Miasto Oslo, by wymieniać się doświadczeniami w zarządzaniu zielenią i tworzeniu […]

Czytaj dalej

15. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju — Zielone interwencje w Bydgoszczy

W sobotę 18 września 2021 ulica Mostowa w Bydgoszczy zostanie zamknięta dla samochodów. Przestrzeń ulicy zostanie oddana bydgoskim organizacjom pozarządowym. […]

Czytaj dalej

Bez lipy! Poznaj skład Zespołu ds. zieleni

Zespół ds. zieleni wypracuje bydgoskie standardy zieleni, weźmie udział w pracach nad aplikacją, która wesprze komunikację na temat zieleni w […]

Czytaj dalej

Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie […]

Czytaj dalej

Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych […]

Czytaj dalej
Translate »