Wisła wciąga

Trwające projekty

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Celem projektu jest budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu 10 lokalnych inicjatyw związanych z Wisłą otrzyma wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz materialne. Pomożemy stworzyć Kujawską Wiślaną Sieć, integrującą środowisko sympatyków najdłuższej polskiej rzeki. Ułatwi to zabieranie głosu i podejmowanie działań na rzecz Wisły w przyszłości.

Odbędą się także debaty publiczne na tematy, które okażą się najistotniejsze dla organizacji związanych z tą rzeką. Konieczne wydaje się stworzenie platformy do wspólnych działań na rzecz Wisły, pomimo różnych, często odmiennych, przekonań dotyczących pomysłów na jej zagospodarowanie.

Planujemy również wizytę studyjną w Norwegii, gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę i dziedzictwo kulturowe związane z rzeką Vefsną.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Wolna Wisła. Partnerami są Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark.

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Korzystajmy z Wisły w Toruniu w duchu zrównoważonego rozwoju! Artykuł stypendystki PZR.

  Od lipca pracujemy ze studentami i studentkami nad tematyką zrównoważonego rozwoju w ramach projektu “Experience Exchange among V4 and […]

Czytaj dalej

Diagnoza społecznego otoczenia Wisły w województwie kujawsko-pomorskim — raport z badania

Publikujemy raport dotyczący społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie: wiślane inicjatywy potrzebują wzmocnienia i sieciowania.

Czytaj dalej

Projekt #WisłaWciąga, który realizujemy w partnerstwie z Fundacją Wolna Wisła wchodzi w drugi etap i wypływa na szerokie wody!

Zakończył się czas pracy z naszymi organizacjami nad ich Wiślanymi Inicjatywami Lokalnymi (wkrótce ich podsumowanie) a rozpoczynamy projektowanie Kujawskiej Sieci […]

Czytaj dalej

Wiślane Inicjatywy Lokalne

W ramach projektu „Wisła wciąga”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolna Wisła, do 21 marca 2022 r. zbieramy pomysły na Wiślane […]

Czytaj dalej

Wisła wciąga mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

„Wisła musi być dzika i zarazem zagospodarowana” — to jeden z głównych wniosków z pierwszych warsztatów diagnostycznych w ramach projektu […]

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska […]

Czytaj dalej
Translate »