Baj bez barier

Trwające projekty

„Baj bez barier”, czyli „Teatr jako zwierciadło — partycypacyjne działania artystyczne, edukacyjne i infrastrukturalne na rzecz rozwoju dostępności w Teatrze «Baj Pomorski» w Toruniu”, to projekt, który realizujemy w partnerstwie z Teatrem „Baj Pomorski” w Toruniu dzięki funduszom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) w ramach konkursu „Kultura bez barier”.

Projekt trwa od sierpnia 2022 do czerwca 2023.

Celem projektu jest szczegółowe poznanie specjalnych potrzeb, opracowanie zestawu dobrych rozwiązań i zainicjowanie ich wdrożenia w zakresie dostępności w Teatrze „Baj Pomorski”, dla trzech grup społecznych: osób z niepełnosprawnością ruchową, ze spektrum autyzmu oraz niewidomych i niedowidzących.

Kultura to sfera życia o wielkiej różnorodności — tak samo zróżnicowani powinni być także jej odbiorcy. Jak wiemy, są grupy społeczne, które mają w tym zakresie specjalne potrzeby, na które instytucje kultury nie zawsze potrafią odpowiedzieć. Prowadzi to do problemu wykluczenia i trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym i z tym tematem chcemy się zmierzyć w naszym projekcie. Naszym zdaniem otwiera to również potrzebną dyskusję o różnorodności potrzeb i umiejętności komunikowania o nich oraz o znaczeniu uwzględniania neuroróżorodności w przestrzeni publicznej.

Główne założenie projektu „Baj bez barier” realizuje podstawową zasadę modelu stworzonego przez Fundację Kultury bez Barier: przez cały jego okres, od diagnoz, przez szukanie rozwiązań, projektowanie wydarzeń, po ewaluację, jesteśmy w ciągłym dialogu i współtworzeniu ze środowiskiem naszych grup docelowych.

Dlatego też uznaliśmy, że najlepszym do tego narzędziem będzie prowadzony przez nas Zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzić będą nie tylko pracownicy Teatru „Baj Pomorski”, ale przede wszystkim osoby ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunowie i terapeuci. Zespół będzie na bieżąco ewaluował wszystkie wydarzenia projektu oraz pracował nad strategią rozwoju w zakresie dostępności dla Baja Pomorskiego na kolejne lata.

 

O projekcie opowiadaliśmy w Radiu Eska


 

Planowane działania w ramach projektu

 1. Szczegółowa diagnozę barier i potrzeb uczestnictwa w wydarzeniach Teatru „Baj Pomorski” wśród trzech grup docelowych osób ze specjalnymi potrzebami z naszego regionu.
 2. Warsztaty dla pracowników teatru — podnoszenie kompetencji miękkich, podstawy asystowania osobom ze specjalnymi potrzebami.
 3. Integracyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uwzględniające specjalne potrzeby uczestników.
 4. Partycypacyjne stworzenie spektaklu teatralnego z trzema grupami docelowymi projektu.
 5. Stworzenie audiodeskrypcji spektaklu.
 6. Wyposażenie sali teatru w słuchawki do audiodeskrypcji.

 

Koordynatorka z ramienia PZR

  Agnieszka Trzaska
  tel. 507 099 127
  e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Raport diagnozy barier i potrzeb w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

Zakończyliśmy etap diagnozy, którą przeprowadziliśmy w ramach projektu „Baj bez barier”, aby poznać potrzeby i bariery w uczestnictwie w ofercie […]

Czytaj dalej

 

Harmonogram projektu i informacje praktyczne

 • Diagnoza barier i potrzeb trwa od sierpnia 2022 i zakończy się w październiku 2022. W jej ramach realizujemy wywiady indywidualne, spacery badawcze i fokusy grupowe z naszymi grupami docelowymi.
 • Zespół do spraw dostępności będzie spotykać się raz w miesiącu na kilkugodzinne prowadzone przez nas warsztaty. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2022.
 • Warsztaty dla pracowników zaplanowane są jako cykl kilku całodziennych spotkań, które realizowane będą od listopada 2022 do marca 2023.
 • Integracyjne warsztaty teatralne odbywać się będą od grudnia 2022 do kwietnia 2023.
 • Premiera spektaklu zaplanowana jest na czerwiec 2023.

Będziemy na bieżąco informować o aktualnościach i działaniach w ramach projektu w naszym serwisie internetowym oraz na naszym profilu na Facebooku.

Translate »