GreenLab Toruń

to pilotażowy projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy i dialogu o zieleni i środowisku w Toruniu oraz przetestowanie partycypacyjnego sposobu dyskusji i podejmowania decyzji o zielonych aspektach funkcjonowania miasta.

W GreenLabie chcemy stworzyć przestrzeń przyjaznej i otwartej komunikacji, dyskusji oraz wspólnego planowania między administracją miasta, mieszkańcami i mieszkankami Torunia, organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami, ekspertkami. Będzie to miejsce rozmowy o strategicznych zagadnieniach dotyczących zieleni i środowiska w mieście oraz ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć, również dotychczasowych sposobów podejmowania decyzji. Niemniej ważnym aspektem projektu jest jego wymiar edukacyjny. Urzędnicy dowiedzą się więcej o potrzebach mieszkańców i mieszkanek, ale i mieszkańcy uzyskają informacje o wyzwaniach związanych z obszarem zieleni i środowiska z perspektywy wydziałów i instytucji odpowiedzialnych za ten obszar zarządzania miastem.  Wszyscy skorzystają również z wiedzy eksperckiej zaangażowanych do projektu gości.  

W projekcie  GreenLab Toruń będziemy pracować dwoma narzędziami: Zielonego Forum Torunia oraz zespołu roboczego GreenLab. Jest to projekt pilotażowy, który ma pokazać czy narzędzia dialogu zastosowane w projekcie będą działać efektywnie na toruńskim gruncie. 

Zielone Forum Torunia to cykl spotkań tematycznych, na których będą poruszane tematy związane z zielenią i środowiskiem w Toruniu. Na Forum będzie można dowiedzieć się zarówno jakie inwestycje planowane są najbliższym czasie w naszym mieście, jak również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu środowiska i zieleni w ramach paneli dyskusyjnych. Wśród osób zaproszonych na  Fora znajdą się urzędnicy_ki, eksperci_ki, przedstawiciele_ki NGO, a także naukowcy i naukowczynie. 

Spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o zieleni i środowisku w naszym mieście. Podczas Forów  będziemy zbierać pomysły, uwagi i komentarze dotyczące zieleni i środowiska.  

Plakat zaproszenia na Zielone Forum Torunia w ramach GreenLab ToruńPierwsze Zielone Forum odbędzie się już 6 października, o godz. 16.30 w Kopernikańskim Ośrodku Integracji. Tematem przewodnim spotkania będą wyzwania w zarządzaniu zielenią.

Program wydarzenia

Wprowadzenie do projektu GreenLab Toruń: Krzysztof Ślebioda – Pracownia

Zrównoważonego Rozwoju, Paweł Gulewski – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
Gdzie jesteśmy, czyli parę słów o Kopernikańskim Ośrodku Integracji: Małgorzata Błaszczak, dyrektor KOI

Dyskusja o zieleni i środowisku w Toruniu – diagnoza potrzeb i potencjałów
Wyzwania w zarządzaniu zielenią – panel dyskusyjny z udziałem: Joanna Suchomska – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Halina Pomianowska – dyrektor WŚiE UMT, Bogna Rybacka – ogrodnik miejska, zastępca dyrektora Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bydgoszczy oraz Mariusz Warachim – Fundacja Zielone Kujawy

 

ZespółRoboczy GreenLab,

to przestrzeń pogłębionej dyskusji, współpracy i partycypacyjnego planowania w zakresie zieleni i środowiska w Toruniu. Zespół roboczy GreenLab będzie składał się z 25 osób. W jego skład będą wchodzić aktywiści_tki, przedstawiciele/ki UMT i NGO, rad okręgów, mieszkańcy i mieszkanki, jak również eksperci_tki z dzieciny środowiska i zieleni. Do zespołu może zgłosić się każdy, kto interesuje się zielenią w Toruniu i działa na jej rzecz. Zgłaszać się do zespołu roboczego należy przez formularz rekrutacyjny dostępny do 8 października 2023. 

Zakres tematów omawianych przez zespół roboczy zostanie uzgodniony na pierwszym spotkaniu. Będą mogły to być zarówno sprawy ważne dla rozwoju “zielonego Torunia” jak i bieżące interwencje. Nie zabraknie też miejsca na rozmowę o dotychczasowych sposobach informowania i podejmowania decyzji o zieleni i środowisku w Toruniu. Jeśli zespół wypracuje konkretne rekomendacje zostaną one przeanalizowana przez UMT. 

Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest na 12 października 2023.  

zgłoś się do grupy roboczej

GreenLab Toruń jest projektem pilotażowym. Mamy jednak nadzieje, że rezultaty będą na tyle efektywne, że zarówno Urząd Miasta Torunia jak i społeczność miasta będzie chciała kontynuować te działania w przyszłości.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem projektu – Piotrem Jarczykiem: mail: p.jarczyk@pzr.org.pl, tel. 570 70 35 32

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.