NaprawmyTo!

Zrealizowane projekty

Inspiracją serwisu naprawmyto.pl był brytyjski portal FixMyStreet. Portale te umożliwiają zgłoszenie usterki, którą wypatrzyliśmy gdzieś na osiedlu, placu zabaw, potrzebę wyregulowania sygnalizacji świetlnej, naprawienia niedziałającej latarni czy likwidacji nielegalnego wysypiska. Projekt od 2012 roku realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Kluczem do dobrego funkcjonowania serwisu jest system informatyczny, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej Fundacji. Zbudowano go tak, aby informacja od mieszkańca szybko dotarła na biurko odpowiednich biur i wydziałów Urzędu Miasta, MZD, Straży Miejskiej. Dzięki Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w pilotażowy program NaprawmyTo.pl zaangażowało się ponad 400 mieszkańców Torunia, którzy na bieżąco zgłaszali wszelkie usterki w miejskiej infrastrukturze. Dzięki serwisowi udało się usunąć około 600 zgłoszonych usterek.

Poza grodem Kopernika serwis funkcjonował w 30 innych miastach naszego kraju. Zapraszamy na stronę projektu: www.naprawmyto.pl.

Przedsięwzięcie sfinansowała Fundacja im. Stefana Batorego.

Translate »