„BLISKO — Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” to program Narodowego Centrum Kultury, w którym instytucja może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 100 000 zł do 140 000 zł (wymagany jest wkład własny w postaci min. 10%).

To program skierowany do bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury. Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:

  • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
  • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina.

Celem programu jest:

  • rozwijanie lokalnych partnerstw między instytucjami, organizacjami i mieszkańcami, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka (jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności),
  • wspieranie i wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, w kierunku rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności.

 

W czym możemy pomóc?

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju może wesprzeć Państwa w realizacji działań odpowiadających na założone cele programu BLISKO. We współpracy z Państwem możemy zrealizować następujące działania:

  • diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców i potencjału kulturowego społeczności,
  • animacja procesu,
  • szkolenia w zakresu prowadzenia diagnozy lokalnej (z uwzględnieniem badania potrzeb społeczności), ewaluacji działań i projektów, współpracy w zespole oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Pozwoli to w przyszłości realizować Państwu tego typu projekty samodzielnie. Oferujemy także wsparcie w pisaniu wniosku w częściach dotyczących powyższych działań.

 

Nasze doświadczenie

Dotychczas zrealizowaliśmy diagnozy lokalne oraz szkolenia w ramach programu BLISKO w Lubiewie (2021) oraz w ramach bliźniaczego programu przeznaczonego dla domów kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne m.in. dla Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku (2013), Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim (2017), Domu Muz w Toruniu (2018), Biblioteki Publicznej w Lubiewie (2018), Gminnych Ośrodków Kultury w Gostycynie i w Morzeszczynie (2020), Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce (2020), Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi (2021) czy Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku (2021).

Więcej informacji o programie, w tym wszelkie wymogi formalne oraz informacje dotyczące procesu składania wniosków, jest dostępnych w serwisie internetowym NCK.

 

Zapraszamy do kontaktu

  Mateusz Strzałkowski
  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, 87-100 Toruń, Polska
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl
Translate »