Przyjazny urząd oraz kompetentni i zadowoleni jego pracownicy to niezbędny element świadczący o sprawnym funkcjonowaniu każdego miasta. Urzędnicy i radni, by zyskać zaufanie i aprobatę mieszkańców powinni podejmować trafne decyzje, odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

 

Dzięki szkoleniom:

  • podniesiesz kwalifikacje urzędników i radnych,
  • wyposażysz urzędników i radnych w wiedzę o najnowszych trendach zarządzania miastami w zakresie m.in.: konsultacji społecznych, planowania przestrzeni publicznych razem z mieszkańcami, wprowadzania budżetu partycypacyjnego, przeprowadzania diagnozy społecznej,
  • polepszysz wizerunek urzędu w oczach mieszkańców,
  • wprowadzisz innowacyjne/ciekawe/nowe metody współpracy z mieszkańcami.

Zaufaj PZR!

Przeszkoliliśmy dziesiątki urzędników, radnych, przedstawicieli trzeciego sektora z zakresu konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania przestrzeni. Uczestnicy naszych szkoleń (w ramach Masz Głos, Masz Wybór) zdobyli do tej pory 5 nagród Prezydenta RP „Super Samorząd”.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, 87-100 Toruń, Polska
  e-mail fundacja@pzr.org.pl

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, zaproponujemy program szkoleń, wspólnie ustalimy tematykę i ilość godzin szkolenia. Nie czekaj — zainwestuj w swoich pracowników. Zyskają na tym gmina i jej mieszkańcy.

Konsultacje społeczne i partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Konsultacje społeczne i partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych, w taki sposób, aby ich rezultat był wartością dodaną w podejmowanych decyzjach a nie tylko obciążeniem dla urzędników

Planowanie dobrych miejsc w przestrzeni publicznej

Planowanie dobrych miejsc w przestrzeni publicznej

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacyjnego planowania przyjaznych miejsc w przestrzeni publicznej oraz zarządzania przestrzenią publiczną

Przepis na ulicę

Przepis na ulicę

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie takiego planowania ulic w strefach miejskich, aby były przyjazne dla wszystkich użytkowników

Jak wdrażać Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności?

Jak wdrażać Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności?

Formalne i organizacyjne wprowadzenie do wykorzystania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczności na poziomie gminy i powiatu

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Proponujemy wspólne zaplanowanie procesu diagnostycznego w oparciu o docelowe grupy odbiorców działań instytucji. Przeprowadzimy diagnozę i przygotujemy raport podsumowujący. Oferujemy wsparcie w pisaniu wniosku w części dotyczącej diagnozy.

Translate »