Zespół Pracowni Zrównoważonego Rozwoju

 

Krzysztof Ślebioda

Fundator i Prezes Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Z wykształcenia ekolog i ekotoksykolog środowiskowy. Specjalizuje się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jest trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej. Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.

  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Joanna Suchomska

Wiceprezeska Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Socjolożka, doktorantka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniami społecznymi w zakresie różnych obszarów funkcjonowania miast i badaniami w działaniu. Moderatorka warsztatów, facylitatorka procesów społecznych. Członkini Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 (2020–2023). Współdziała z feministycznymi grupami Toruńskie Dziewuchy i Manifą Toruńską.

  tel. 721 308 790
  e-mail j.suchomska@pzr.org.pl

Agnieszka Trzaska

Absolwentka filozofii i antropologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (UMK). Stypendystka programu Most (UJ). Liderka społeczności lokalnej, założycielka i prezeska Fundacji Lewobrzeże. Autorka projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Torunia. Moderatorka warsztatów, badaczka społeczna, trenerka. W PZR zajmuje się komunikacją społeczną, koordynacją projektów i facylitacją procesów społecznych. Miłośniczka książek, ogrodów i spacerów z psem.

  tel. 507 099 127
  e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Mateusz Strzałkowski

Absolwent administracji i psychologii o specjalizacji z praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej na UMK. Stypendysta projektu „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi badania dotyczące akceptacji zmian w przestrzeni miast. W PZR wspiera realizację diagnoz społecznych oraz procesów partycypacyjnych. Koordynuje program „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” oraz odpowiada za ochronę danych osobowych w fundacji.

  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

Kamila Gawrońska-Dickson

Absolwentka socjologii, europeistyki i podyplomowych studiów z zakresu Public Relations. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju zajmuje się wspieraniem urzędników i urzędniczek w przygotowaniu i realizacji procesów konsultacji społecznych w ramach projektu POWER. Jedna z założycielek Bydgoskiego Alarmu Smogowego — stowarzyszenia, które zabiega o poprawę jakości powietrza w Bydgoszczy i okolicach.

  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Damian Jasiński

Dołączył do PZR jako specjalista ds. realizacji projektów i rozwoju partnerstw. Pomaga inicjatywom i organizacjom społecznym w pozyskiwaniu środków na działania. Lubi poznawać ludzi (i instytucje), więc zajmuje się wzmacnianiem sieci relacji naszej Pracowni, stara się o nowe kontakty i dba o te już nawiązane. Dodatkowo wspiera zespół projektu „Chełmińskie — wiem, gdzie mieszkam, wiem, gdzie działam”, w którym PZR jest partnerem Stowarzyszenia Chełmionka. Pracuje również na UMK w Toruniu, gdzie zainicjował prace na rzecz utworzenia laboratorium miejskiego (Urban Lab Toruń). Po mieście najchętniej przemieszcza się rowerem. Jest fanem międzysektorowych działań. Zapamiętale burzy komunikacyjne silosy i przekłuwa społeczne bańki. Lubi różne gatunki muzyczne: głównie słucha, ale czasem też nieśmiało muzykuje.

  tel. 881 301 125
  e-mail d.jasinski@pzr.org.pl

Współpracownicy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju

 

dr hab Michał Wróblewski

Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Instytutem Socjologii UMK w Toruniu. Prowadzi badania nad społecznymi aspektami rozwoju technologicznego oraz medycyną. Obecnie realizuje projekty związane ze społeczną percepcją chorób zakaźnych i kontrowersjami wokół zanieczyszczenia powietrza.

dr Wojciech Goszczyński

Socjolog, związany z Instytutem Socjologii UMK w Toruniu. Zaangażowany w badania nad rozwojem społeczności lokalnych oraz studia nad żywnością. Współpracownik wielu polskich organizacji pozarządowych. Łącząc pracę naukową i działania społecznie zaangażowane, współpracował m.in. z Fundacją im. Heinricha Bölla.

Piotr Wielgus

Fundator, wieloletni członek zarządu PZR, specjalista ds. ochrony środowiska, specjalista ds. strategii odpowiedzialnego biznesu (Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego), audytor oraz kierownik projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, aktywista ekologiczny oraz miejski.

Translate »