Zespół Pracowni Zrównoważonego Rozwoju

 

Krzysztof Ślebioda

Fundator i Prezes Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Z wykształcenia ekolog i ekotoksykolog środowiskowy. Specjalizuje się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jest trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej. Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.

tel. 695 254 739
e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Joanna Suchomska

Wiceprezeska Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Socjolożka, doktorantka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniami społecznymi w zakresie różnych obszarów funkcjonowania miast i badaniami w działaniu. Moderatorka warsztatów, facylitatorka procesów społecznych. Członkini Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 (2020–2023). Współdziała z feministycznymi grupami Toruńskie Dziewuchy i Manifą Toruńską.

tel. 721 308 790
e-mail j.suchomska@pzr.org.pl

Agnieszka Trzaska

Absolwentka filozofii i antropologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UMK w Toruniu. Autorka projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Torunia. Ukończyła Szkołę trenerską Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych (sTOP). W PZR zajmuje się koordynacją projektów i procesów, projektowaniem i prowadzeniem warsztatów, facylitacją spotkań, realizacją badań społecznych oraz obszarem PR. Prywatnie śpiewa w toruńskim chórze Corona Borealis. Miłośniczka książek, ogrodów i spacerów z psem.

tel. 507 099 127
e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Piotr Jarczyk

Absolwent prawa, obecnie kończy studia psychologiczne na UMK. Działa na rzecz wzmacniania partycypacji mieszkańców Torunia oraz poszerzania wiedzy psychologicznej. Posiada doświadczenie mediacyjne, stara się przebijać „bańki społeczne”. W PZR koordynuje projekty, facylituje spotkania i prowadzi warsztaty. Prywatnie miłośnik natury, Japonii i astronomii.

tel. 693 107 010
e-mail p.jarczyk@pzr.org.pl

Marta Biesiada

Absolwentka zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju zajmuje się administracją, rozliczeniami oraz koordynacją projektów i procesów. Stawia też pierwsze kroki w prowadzeniu spotkań warsztatowych. Jest również wolontariuszką w schronisku dla zwierząt „Cztery łapy” w Aleksandrowie Kujawskim pod Toruniem. Prywatnie interesuje się psychologią człowieka oraz szkoleniem i terapią behawioralną psów.

tel. 730 420 779
e-mail m.biesiada@pzr.org.pl

 
Translate »