Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie takiego planowania ulic w strefach miejskich, aby były przyjazne dla wszystkich użytkowników.

 

Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, architekci miast, plastycy miejscy, urbaniści, projektanci, radni miejscy.

 

Program

  • Partycypacyjne planowanie ulic
  • Strefy woonerf, czyli ulice do życia
  • Pieszy w mieście
  • Miasto dla rowerów

Zgłoszenia i więcej informacji

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, 87-100 Toruń, Polska
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »