Krzysztof Ślebioda

Fundator i Prezes Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Z wykształcenia ekolog i ekotoksykolog środowiskowy. Specjalizuje się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jest trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej. Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.

  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Dorota Michalska

Jest absolwentką biologii środowiskowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała jako specjalistka do spraw ochrony środowiska. W ramach akcji Masz głos, masz wybór co roku wspiera procesy partycypacyjne w kilkudziesięciu gminach z całej Polski. Jej podopieczni wielokrotnie zdobywali nagrodę Super Samorząd pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju koordynuje projekty oraz zajmuje się komunikacją społeczną. Koordynatorka Masz głos, masz wybór.

  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Joanna Suchomska

Socjolożka. Swój warsztat i doświadczenie badawcze zdobyła w Zespole Realizacji Badań „Pryzmat” działającym przy UMK w Toruniu. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju prowadzi badania społeczne, sporządza analizy i raporty, koordynuje zespoły badawcze i projekty związane z konsultacjami społecznymi. Marzy o stworzeniu instytutu badawczego działającego przy Fundacji. Pasjonują ją wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz zmiany w miastach, szczególnie te podejmowane oddolnie przez samych mieszkańców.

  tel. 721 308 790
  e-mail j.suchomska@pzr.org.pl

Dominika Urzędowska

Pracowała w różnych sektorach: na toruńskim uniwersytecie, w miejskiej instytucji kultury, korporacjach, jednocześnie angażując się w działania organizacji pozarządowych. Doświadczenie to wykorzystuje, tworząc projekty oparte na międzysektorowym partnerstwie. Zajmuje się pozyskiwaniem partnerów Fundacji, doradztwem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Współwłaścicielka Pracowni CSR, absolwentka Strategii odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Odpowiada za komunikację społeczną i kontakty z mediami, koordynuje Śniadanie na Trawie.

  tel. 605 290 879
  e-mail d.urzedowska@pzr.org.pl
www.e-pity.pl
Translate »