Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2018 roku.

Biorą w nim udział instytucje z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii , Szwecji, Rumunii i USA. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań technologicznych (np. w formie aplikacji lub strony internetowej), które pomogą władzom samorządowym w bardziej zrównoważony sposób zarządzać wodą, żywnością i energią.

W ramach projektu, wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta w Słupsku, z którym będziemy wypracowywać i testować powstałe w ramach projektu rozwiązania.

Rozpoczynamy właśnie badania, które pozwolą nam zidentyfikować, jakie instytucje publiczne, organizacje i przedsiębiorstwa są  odpowiedzialni za zarządzaniem wodą, energią i żywnością w Słupsku. Następnie podejmiemy próbę określenia powiązań pomiędzy nimi, sprawdzimy na przykład,  czy spółka wodociągowa potrzebuje danych od instytucji związanych z zarządzaniem energią, jakie to są dane i do czego są wykorzystywane. Jeżeli okaże się, że te relacje nie zachodzą, to dlaczego tak się dzieje: być może system zarządzania wodą ich nie potrzebuje, a może istnieją pewne bariery w relacjach między instytucjami? Zbadany zostanie cały łańcucha powiązań między zasobami wody a energią i produkcją żywności na przykładzie cateringu jednego ze słupskich przedszkoli.

Na podstawie zebranych wyników badań oraz warsztatów, które będziemy przeprowadzać w 2019 roku, zostanie przygotowane narzędzie informatyczne. Dzięki niemu na bieżąco będzie można sprawdzać, co w danej placówce jedzą dzieci, ile to kosztuje, jaka jest wartość odżywcza poszczególnych produktów, skąd one pochodzą, jakie zasoby energetyczne i wodne wykorzystywane są do ich produkcji. Dzięki temu, władze samorządowe będą mogły sprawniej zarządzać systemem żywieniowym w słupskich przedszkolach czy szkołach, w tym zakupami, wspierając na przykład lokalne rolnictwo czy lokalnych dostawców, produkujących żywność w zrównoważony sposób. Także rodzice będą mieli dostęp do informacji na temat jakości żywienia ich dzieci.

Zakończenie projektu planowane jest na 2020 r.

 

Serwis internetowy projektu

creatinginterfaces.eifer.kit.edu