Czy wiesz, czym oddychasz?

11 października w Bydgoszczy ruszył pierwszy ekologiczny punkt doradczo-konsultacyjny w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Wrocławski — Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Politechnikę Wrocławską oraz Urząd Miasta w Bydgoszczy w ramach Instrumentu Finansowego LIFE Unii Europejskiej oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że w całym województwie kujawsko-pomorskim dochodzi do stałego lub okresowego przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.

Przyjęta uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie jest zakazane oraz określa standardy emisyjne, którym muszą podlegać wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki.

W Bydgoszczy działają jeszcze ponad 22 tysiące starych pieców na paliwa stałe, które są odpowiedzialne za emisję około 70% pyłów zawieszonych do atmosfery. Od 2024 roku będzie obowiązywał zakaz korzystania z pieców bezklasowych.

Punkty doradczo-konsultacyjne prowadzone przez Miasto Bydgoszcz zapewnią mieszkańcom miasta bezpłatną pomoc w pozyskaniu dotacji na wymianę ogrzewania, termomodernizację i panele fotowoltaiczne.

Mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch stacjonarnych punktów doradczo-konsultacyjnych na Miedzyniu i w Śródmieściu. Do osób, które nie mogą skorzystać z tych punktów, eko-ekspert przyjedzie do domu, wystarczy zadzwonić na podane numery telefonów.

Punkty doradczo-konsultacyjne

  • Miedzyń — ZS nr 8, ul. Pijarów 4, p. 114,
    we wtorki i czwartki, g. 16.00–19.30, tel. 509 326 793
  • Śródmieście — BCOPW, ul. Gdańska 5, p. 3,
    w poniedziałki i środy, g. 16.00–19.30, tel. 698 721 580

Projekt realizowany na zlecenie Miasta Bydgoszczy przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz Bydgoski Alarm Smogowy i Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Projekt „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna LIFE-MAPPINGAIR/PL”: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl.