Grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water”

We współpracy z dr. Wojciechem Goszczyńskim oraz dr. Michałem Wróblewskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pozyskaliśmy międzynarodowy grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water” w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative), finansowanym przez Belmont Forum, Joint Programe Initiative Urban Europe oraz NCN ze środków programu badawczego UE Horyzont 2020!

W ramach projektu zajmiemy się tematyką zrównoważonego rozwoju miast, nauką obywatelską, komunikacją między naukowcami a obywatelami, publicznym zaopatrzeniem w żywność wysokiej jakości. Wszystkie te działania zrealizujemy w otwartym na współpracę mieście Słupsk!

W skład konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i organizacje pozarządowe z sześciu państw (Niemcy, Polska, USA, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania). Projekt wystartuje wiosną 2018 roku i potrwa do połowy 2021 roku. Więcej informacji wkrótce!