Kołobrzeg: podsumowanie konsultacji

5 lipca 2018 roku w Kołobrzegu odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacji, który mieliśmy przyjemność prowadzić. Konsultacje te poprzedzały opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Kołobrzegu.

Przez kilka tygodniu prowadziliśmy rozmowy z kołobrzankami i kołobrzanami, zbieraliśmy i analizowaliśmy dane. Proces konsultacyjny unaocznił dużą dysproporcję pomiędzy „Kołobrzegiem dla mieszkańców” a „Kołobrzegiem dla turystów”. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach konsultacyjnych wielokrotnie podkreślali, że Kołobrzeg nie jest miastem odpowiadającym na ich potrzeby. W ich odczuciu w pierwszej kolejności zaspokajane są potrzeby i oczekiwania turystów, o mieszkańcach i ich problemach się w mieście nie pamięta.

 

Obejrzyj fotorelację z konsultacji społecznych