Czerwonak – Przestrzeń dla Partycypacji (2018)

Wsparcie Gminy Czerwonak przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w granicach parku krajobrazowego i jego otuliny.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Czerwonak (I edycja)