Diagnoza funkcjonowania Pól Mokotowskich w Warszawie (2015)

Diagnoza funkcjonowania przestrzeni Pól Mokotowskich, potrzeb użytkowników parku oraz ich oczekiwań dotyczących kierunków zagospodarowania.

Metody i narzędzia: punkt konsultacyjny, warsztaty partycypacyjnego planowania, persony, dyskusja, analiza danych, raport z diagnozy.

Współpraca: Fundacja Stocznia.

Na zlecenie: CKS – Urząd Miasta Warszawy.