Jabłonowo Pomorskie – Dom Kultury+ (2017)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Metody i narzędzia: badanie ankietowe, sondaż uliczny, world cafe, spotkanie otwarte.

Na zlecenie: Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim.

 

Strona projektu na Facebooku.