Kórnik – Przestrzeń dla Partycypacji (2018)

Wsparcie Gminy Kórnik przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania zmiany studium w zakresie przekształconej północno-zachodniej części gminy, w której znajduje się m.in. strefa zrzutu paliwa lotniczego, skład bomb i linia najwyższych napięć.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Kórnik