Land Art Festiwal (2011-2012)

Festiwal, którego główną ideą były działania artystyczne, których kontekstem, tłem czy też tworzywem było środowisko naturalne. Artyści zwracali uwagę na problemy związane z dewastacją środowiska naturalnego. Zrealizowano 2 edycje festiwalu.

 

Land Art Festiwal