Przepis na Polną. Chełmno

Przy ulicy Polnej, na terenie udostępnionym przez FAM, powstaje “podwórko sąsiedzkie”. Działanie ma na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie przestrzeni wspólnej. W oparciu o przeprowadzone badania diagnostyczne zidentyfikowano preferencje mieszkanek i mieszkańców w zakresie spędzania czasu wolnego i wypracowano koncepcję zagospodarowania skweru, która stanowi odzwierciedlenie zgłaszanych potrzeb. Aktualnie na Polnej trwają prace nad realizacją projektu, a efekty wspólnych działań będzie można podziwiać już niebawem. „Przepis na Polną” to projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”, finansowanego z Funduszy EOG

Metody i narzędzia: badanie ankietowe, wywiady, spacer badawczy, warsztaty, spotkanie otwarte

Na zlecenie: Miasto Chełmno, Fundacja Odlewnia

Link do projektu: https://www.pzr.org.pl/przepis-na-ulice-nowa-polna-w-chelmnie/

Polna

Polna