Razem o Łupkach (2013)

Prowadzenie procesu, którego celem było partycypacyjne wypracowanie pierwszej w Polsce umowy społecznej pomiędzy mieszkańcami, lokalnym samorządem i przedsiębiorstwem poszukującym gazu łupkowego. Podstawą procesu była praca Lokalnego Komitetu Dialogu, opartego na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „komórek planowania”.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, wywiad indywidualny, mobilny punkt konsultacyjny, debata, Lokalny Komitet Dialogu, konsultacje pisemne, kampania społeczna.

Współpraca: Konrad Sobczyk – mediator, dr. Piotra Stankiewicz – socjolog.

Na zlecenie: Fundacja im. Stefana Batorego.

Razem o łupkach