ZaplanujMy Świeszyno!

Konsultacje społeczne w Gminie Świeszyno, których celem było poznanie potrzeb, oczekiwań oraz planów inwestycyjnych mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz innych interesariuszy obszaru zachodniego fragmentu Świeszyna oraz wschodnich fragmentów wsi Chałupy i Świeszyno w kontekście projektowanych dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje zostały przeprowadzone w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metody i narzędzia: ankieta papierowa i internetowa, punkty konsultacyjne online, spotkanie warsztatowe, spotkanie konsultacyjne, konsultacje pisemne

Współpraca z Gmina Świeszyno (http://www.swieszyno.pl/)

Na zlecenie Gmina Świeszyno (http://www.swieszyno.pl/)

http://www.swieszyno.pl/aktualnosc/raport-ko%C5%84cowy-z-przeprowadzenia-konsultacji