Przepis na ulicę – pierwszy sukces konsultacji na Starej Drodze

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zdecydował, że ulica Stara Droga zostanie wyremontowana na całym odcinku, na którym znajdują się budynki mieszkalne. To niewątpliwie pierwszy sukces konsultacji społecznych prowadzonych w sprawie przebudowy ulicy.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zapraszają na spotkanie z mieszkańcami i projektantem, które jest kontynuacją konsultacji koncepcji przebudowy ulicy Stara Droga. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (10 lipca 2014 r.) w Domu Muz ul. Okólna 169, o godzinie 18:00.

Koncepcja przebudowy Starej Drogi przygotowana została przez projektanta w oparciu o wyniki diagnozy społecznej (badania przestrzeni, badania opinii użytkowników ulicy i spotkania przeprowadzone w kwietniu i maju br.) oraz wytyczne mieszkańców wypracowane w Grupie Roboczej. Mieszkańcy silnie artykułowali potrzebę remontu dłuższego, niż zakładała pierwotna koncepcja, odcinka ulicy. Obecna koncepcja zakłada przebudowę na całym odcinku ulicy, przy którym znajdują się budynki mieszkalne. Mieszkańcom zależy na utrzymaniu lokalnego charakteru drogi, ich oczekiwania w stosunku do przebudowy ulicy ograniczają się głównie do rozwiązań pozwalających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ulicy i wzmocnienia istniejących funkcji – komunikacyjnej i rekreacyjnej (m.in. miejsca spacerów, spotkań, czy dojścia i dojazdu do posesji).

Szczegółowe informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszańców prezentujemy w RAPORCIE, podsumowującym etap diagnozy i pracę Grupy Roboczej.

W opracowaniu znalazło się także streszczenie przebiegu procesu konsultacji na Starej Drodze i podsumowanie wyników konsultacji. Raport dostępny jest na stronie internetowej przepisnaulice.pzr.org.pl.

Rozwiązania zaproponowane w koncepcji podlegają dalszym uzgodnieniom i będą przedmiotem dyskusji z użytkownikami ulicy na czwartkowym spotkaniu. Po zebraniu i omówieniu wszystkich uwag mieszkańców, projektant naniesie poprawki i przygotuje ostateczną wersję dokumentu. Następnie opracowany zostanie projekt przebudowy ulicy.

Wiecej informacji o projekcie na: przepisnaulice.pzr.org.pl