PZR na Toruńskim Forum NGO

Od poniedziałku (20 października 2014 roku) trwa Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum to miejsce corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego. Stwarza przestrzeń do dyskusji i poszukiwania rozwiązań w obszarach ważnych dla współpracy samorządu i NGO.

Przedstawiciele naszej organizacji są panelistami w dwóch debatach. Krzysztof Ślebioda będzie rozmawiał o współpracy i konkurencji między organizacjami pozarządowymi w realizacji ich celów statutowych. Spotkanie już dziś tj. 22 października o godz. 17:00.

Z kolei Paweł Kołacz weźmie udział w dyskusji o roli NGO w konsultacjach społecznych prowadzonych przez administrację publiczną  – debata „Partycypacja społeczna i zaangażowanie NGO w procesy konsultacyjne”. Na to spotkanie zapraszamy jutro – w czwartek, 23 października.

Każde z debat odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, przy ulicy Łokietka 3.

Więcej informacji o FORUM