Remont placu Rapackiego. Jakim kosztem?

Na początku uznaliśmy wieść, że zniknie aleja Jana Pawła II (bo co to za aleja, kiedy nie będzie drzew?!) za klasyczny fake news. Kiedy doniesienia zaczęły się potwierdzać, przeczytaliśmy ponownie wszystkie raporty z konsultacji projektu „Tramwajowy Toruń”. Nie ma tam ani słowa o planowanej wycince!

Czyżby uznano ten temat za mało istotny? A może celowo zatajono ten fakt?

Nie możemy się z tym zgodzić: z ogromnym kosztem środowiskowym, który poniesiemy jako mieszkanki i mieszkańcy Torunia, ani z takim sposobem prowadzenia konsultacji społecznych.

Wystosowaliśmy list do Pana Prezydenta Michała Zaleskiego. Wnioskujemy w nim o:

  1. udostępnienie do publicznej wiadomości oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji,
  2. plan przewidzianych rekompensat w postaci nowych nasadzeń drzew w Toruniu,
  3. przedstawienie kosztów środowiskowych planowanej wycinki, m.in. o ile wzrośnie temperatura powietrza w otoczeniu alei Jana Pawła II, jakie są przewidywania dotyczące wzrostu zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu alei Jana Pawła II,
  4. przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z planowaną wycinką, w ramach których zostaną przedstawione konsekwencje (szczególnie środowiskowe) związane z wycinką, plan rekompensat oraz alternatywne rozwiązania związane z przebudową alei Jana Pawła II, które umożliwią zachowanie chociażby części drzew.

Zapoznaj się z treścią listu

List do Prezydenta Miasta Torunia