Rewitalizacja w Kaliszu. Zbadaliśmy obszar rewitalizacji

W ramach rewitalizacji w Kaliszu przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania społeczne wyznaczonego obszaru rewitalizacji — Śródmieścia i najbliższych okolic.

Rewitalizacja w Kaliszu nie jest tematem nowym. Jak wskazali sami mieszkańcy temat ten podejmowany jest już po raz trzeci. Tym razem jednak do przygotowania programu rewitalizacji Miasto Kalisz podeszło w sposób kompleksowy, dbając o równe zaangażowanie w definiowanie problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji przedstawicieli różnych interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.

Z mieszkańcami obszaru rewitalizacji przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wzięli udział w wywiadach grupowych. Mieszkańcy Śródmieścia i najbliższych okolic mieli także okazję porozmawiać o swoich problemach i potrzebach podczas spacerów badawczych i dyskusji w punktach konsultacyjnych.

Pobierz raport

kalisz_raport

 

Badanie zostało zrealizowane przez połączone zespoły PZR Consulting, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w okresie od września do listopada 2016 roku.